50 години от първия пуск на оперативно-тактическа ракета ще честват в Карлово

14.09.2012 г. 50 години от първия пуск на оперативно-тактическа ракета ще честват в Карлово

 Вечерта на 28 август 1962 г. в емисията си на български език Радио Лондон съобщава, че българските ракетчици са осъществили първия си пуск с оперативно-тактическа ракета. Поздравява ги лично Тодор Живков.

Спирдон Спирдонов

Две забележителни годишнини ще бъдат отбелязани утре в Карлово. Едната е 50 години от славната дата 28 август 1962 г. – първия пуск иа оперативно-тактическа ракета (ОТР) за Българската армия от 56 ракетна бригада и 50 години от дислоцирането във войскови район Марино поле, гарнизон Карлово, на двете основополагащи поделения за ракетните войски на Българската армия – 56-та ракетна бригада и 129 пртб.

Вечерта на 28 август 1962 г. в емисията си на български език Радио Лондон съобщава, че българските ракетчици са осъществили първия си пуск с оперативно-тактическа ракета.

Организатор на тържестото е Общинска организация „Васил Левски” на СОСЗР с председател полковник от запаса Антон Мерудийски със съдействието и помощта на Обшина Карлово и Военен клуб - Карлово. Очаква се участниците да бъдат приветствани лично от кмета на общината д-р Емил Караиванов. Слово за двете славни годишнини ще произнесе  безспорният дойаен и ракетчик номер 1 на България, почетният член на СОСЗР генерал-лейтенант от запаса Димитър Желев Тодоров. – началник на щаба на Командването на артилерията - 1960-1963, Командващ РВ и А на БА - 1963-1978 и главен инспектор на РВ и А в МНО - 1978-1987 година.

Предвидено е свои мисли да споделят още полковник Иван Ватев-Белия вожд, началник на щаба на първата 56-а ракетна бригада, дислоцирана също в Марино поле, Карловско, полковник Иван Костов Велков- командир на 1 стартова батарея на 1 ракетен дивизион на 56 ракетна бригада, осъществил първия пуск на ОТР през 1962 г.; полковник Съби Пенчев Събев – Командир на техническа батарея на 56 ракетна бригада, подготвила ракетата за пуск; полковник Петко Димитров Лазаров – основател и командир на 129 пртб /1963-1970/, човека, който най-тясно и непосредствено е свързан с получаването, съхраняването и обслужването на първите ОТР за Българската армия и други офицери. 

На тържественото събрание, което ще се проведе в зала „Васил Караиванов” на Общината, ще бъде оповестена инициативата на Общинската организация на СОСЗР за построяване паметник на ракетчика и за изграждане на музей на поделенията от Карловския гарнизон. Ще бъдат връчни грамоти и награди от Централния съвет на СОСЗР и други институции и организации.

Първите

Вечерта на 28 август 1962 г. в емисията си на български език Радио Лондон съобщава, че българските ракетчици са осъществили първия си пуск с оперативно-тактическа ракета. Удостоените офицери с тази голяма чест (с тогавашните звания и длъжности) са: командир на ракетната бригада - полк. Добри Александров Караджов,  началник на ПО -  подп.  Пеньо Пенков,  началник на щаба - подп. Иван Георгиев Ватев, началник на оперативна част - ма-йор Иван Точев, от ИРС - капитаните Георги Манолов Георгиев, Борис Качермазов, Янко Михайлов, командир на РДн - подп. Ради Йотов Диков,  ЗКПЧ  -  майор  Владо  Симеонов,  началник  на  щаба  -майор  Петър Ангелов Петров, заместник-началник на щаба - капитан Петър Салтиров Илиев, началник на ОПД - старши лейтенант Митакиев, командир на 1-ва стартова батарея - майор Иван Костов Велков, командир на ВУ старши лейтенант Иван Ушев, оператор - лейтенант Илко Трендафилов, командир на ОВ - капитан Тоню Тонев, началник на ДУ - лейтенант Славов.

Техническа батарея:  командир -  кап.  Съби Пенчев Събев,  зам.командир по техническата част - старши лейт. Златан Златанов, командир на взвода за проверки - кап. Александър Генков Георгиев, началник на разчет система за управление - лейт. Веско Ганчев, началник на разчет двигателна установка - лейт. Трифон Георгиев, командир на взвод зареждане и монтаж -  кап.  Любомир Блажев,  командир на взвода за подвоз - лейт. Енчо Бочуков, командир на метеорологичен взвод-лейт. Георги Георгиев,  оператор на метеостанция РМС-1 -лейт. Марин Хаджийски.

Бригадата е поздравена лично от Тодор Живков

След първия боен пуск личният състав на бригадата е поздравен от председателя на Държавния съвет и първи секретар на БКП Т. Живков, а основният команден състав е награден с ордени и предметни награди. С решение на ръководството на Министерството на народната отбрана формираната 56-а РБр се преподчинява на 2-ра армия с гарнизон Марино поле (бивше летище и бивша база на закрития Учебен център за преподготовка и подготовка на офицери,  сержанти и войници за нуждите  на  ПВО),  като  щабът  на  бригадата  се  разделя  на  две  части  и  се извежда личният състав на 2 РДн за формиране на 66-а РБр до октомври 1963 г.

На снимката: Полковник от запаса Антон Мерудийски, председател на Общинската организация на СОСЗР „Васил Левски” в Карлово.