Румънският министър на отбраната сложи в джоба си българския

05.09.2012 г. Румънският министър на отбраната сложи в джоба си българския

Димитър Ставрев, сп."КРИЛЕ"

Всяко решение за придобиване на нов боен самолет което не гарантира използването му в период от поне 30 години е антинационално

Днес на пресконференцията след подписването на Техническото споразумение за трансгранични операции по Air Policing между България и Румъния двамата министри отговориха на журналистически въпроси. Вижте как румънският министър на отбраната Корнелио Добрицою сложи в джоба си българския Аню Ангелов по въпроса за придобиването на нов изтребител и не само за това.
На този за придобиването на нов боенсамолет те заявиха следното:

Аню Ангелов: «Въпросът за двустранното сътрудничество с Румъния е регулиран с План за това, той предстои да се разшири. По време на срещата говорихме за различни формати на съвместни учения, увеличаване на броя им, съвместни учения с участието на САЩ и други страни от региона. Както знаете и през 2011 г. и през настоящата години ние провеждаме такива учения, през 2012 г. планираме да увеличим броя им, като ще включим и Военна полиция по актуалните въпроси за борба с тероризма тъй като Румъния разполага с Center of excellence в тази област. Предложихме и очакваме подкрепа за основаването на Център за изследвания и обучение в отговор на кризи, катастрофи, аварии и природни бедствия. Считаме че има значително по-голям потенциал за разширяване на двустранното сътрудничество. Отбелязахме и двамата че това е така и поставихме задача на съвместната двустранна съветническата група по въпросите на военното сътрудничество много по-активно за набелязване на нови съвместни мероприятия за следващата 2013 г.
По въпроса за придобиването на нов многоцелеви изтребител мога да кажа това което съм казал много пъти – в МО се работи задълбочено като се анализират всички възможности и предложения. Все още няма решение кой вариант ще бъде избран. Това ще направим в периода септември - октомври 2012 г. и през ноември ще внеса предложението в Министерския съвет.
Поради факта че и двамата с моя колега и двете министерства като институции работят по придобиването на нов изтребител за своите ВВС – това произтича от проблемите с използването на сегашната техника и въоръжение. Ще направим всичко възможно предвид факта че имаме един и същ тип военнотранспортни самолети C-27J Spartan и да използваме съвместно възможностите за логистично осигуряване и за обучение. Ако евентуално в бъдеще придобием един и същ тип многоцелеви изтребител вероятно ще разширим сътрудничеството си и в тази област.

Министър Корнелиу Добрицою: Искам да допълня министър Ангелов – с оглед на критичната ситуация с военните ни бюджети трябва да се постави акцент върху повишаване на способностите на силите на база индивидуалните способности на всеки боец. Тази цел може да се постигне с по-малко средства. Това което гарантира успеха на операцията и способността на всеки отделен войник да води пълноценни бойни действия. Заявих твърдото си намерения Румъния да сподели целия си опит който е натрупан в тази област. Същото се отнася и за пилотите на самолетите Spartan, и за войниците от СВ и съм готов да си сътрудничим в областта на обучението и подготовката на подразделенията от всички видове сили. Надявам се в това по-тясно сътрудничество на ниво командири на съединения което да доведе до нарастване на оперативните способности.
По отношение на покупката на нови бойни самолети – знам че към това има голям интерес както от страна на българските, така и от страна на румънските медии. И не само от тяхна страна има интереси – а и от страна на основните европейски и световни играчи в тази област. Този интерес се базира на отговорностите на двете страни да гарантират сигурността на въздушното пространство на югоизточния фланг на НАТО.
В този смисъл искам да наблегна на едно нещо – държа много обществено мнение в Букурещ да се чуе. Всяко решение за доставка на нов боен самолет което не гарантира използването му в период от поне 30 години е антинационално. Имайки предвид че тези доставки на нови самолети са много скъпи, трябва да се подчертае че те осигуряват господство във въздушното ни пространство. А както знаете много добре, който няма превъзходство във въздушното пространство не може да се предвижва дори с велосипед.
По отношение на Румъния считам че трябва да закупим боен самолет от 5-о поколение който да ни служи в период от 30 до 50 години. Но тъй като финансовите реалности за нас са много лоши и за да покрием нуждите си в преходния период ще се наложи да отделяме минимални средства. В същото време държа да подчертая че няма да застрашим изпълнението на нашите ангажименти към НАТО и ЕС. Ще осигурим такъв боен самолет в преходния период до придобиването на самолет от 5-то поколение който да не постави под съмнение ангажиментите ни към НАТО и ЕС, които и за нас и за вас са доста големи. В това време ще работим по подготовката на процедурата за придобиване на самолета от 5-то поколение.