Министър готов с оставка, ако не вдигнат военните заплати

03.09.2012 г. Министър готов с оставка, ако не вдигнат военните заплати

 Спирдон Спирдонов

Българското правителство може да се похвали с извънредно заседание не за друго, а заради увеличаване на заплатите на военнослужещите. А МО – с готовност за оставка на министър, ако това не се случи.

Историята е от 1991 г. Министърът е армейски генерал Йордан Мутафчиев. Премиер – Димитър Попов, финансов министър – Иван Костов. Тогавашният началник на финансово управление на МО полковник, а по-късно генерал-майор, Орлин Маринчев, подсеща армейски генерал Мутафчиев, че от август 1989 г. има правителствено постановление, което дава право на министъра на отбраната еднократно да увеличи заплатите на военнослужещите и цивилните служители в рамките на бюджета на ведомството. Министърът взема решение, правят се разчетите, отдава заповед до войските, хората, естествено са много доволни.

Да, ама този път бях „забравил” да информирам г-н Костов, пише в книгата си „На главното направление” армейският генерал. Иван Костов научил и предизвикал извънредно заседание на Министерския съвет. Натискът от министрите бил за отмяна на заповедта. След дебатите военният министър заявил: „По-добре да подам оставка, отколкото да променя заповедта си!”.

Все пак като станало ясно, че не се иска нищо от финансовото миинстерство, било решено нещата да не се променят. От цялата работа обаче било отменено въпросното постановление. Кое породило тази реакция на Иван Костов и другите министри? Отговорът на тогавашния министър на отбраната е следния: „Тогава много хора смятаха, че офицерите са добре платени и нямат кой знае какви проблеми – получават „една шапка пари”, кичат се с ордени и медали, а в замяна до обяд се ръкуват, а следобяд говорят по телефона. Това е така, защото проблемите на военнослужещите стигаха до онзи знаменит лозунг от вътрешната страна на порталите „По военни въпроси – дотук!”

Как е днес?

Такова постановление от края на тоталитаризма и зората на демокрацията няма. Нещата се регламентирани в Закона за отбраната и Въоръжените сили, където е записано: „Военнослужещите имат право на основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание. Размерите на основното месечно възнаграждение се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: за офицери - не по-малко от 2,2; за офицерски кандидати и сержанти - не по-малко от 1,75; за войници (матроси) - не по-малко от 1,6.”

На снимката: Награждаване на армейски генерал от резерва Йордан Мутафчиев от министъра на отбраната Аню Ангелов с най-високото отличие на МО – почетен знак „Св. Георги Победоносец ” - първа степен. (София - ЦВК, 25 ноември 2010 г.)