Сигурността започва от разузнаването

30.07.2012 г. Сигурността започва от разузнаването

 Полковник от запаса Яни Янев

Колкото по-сложна е ситуацията в държавата, колкото повече тя е отслабена в икономическо, политическо и военно отношение, толкова нейното политическо и военно ръководство е длъжно да бъде по-чувствително към степента на рисковите фактори и предизвикателствата, а най-важното – към своевременното установяване на възникващите заплахи. Правилната оценка на степента на рисковете и заплахите оказва решаващо влияние върху насочеността на политиката на национална сигурност, на външната и военната политика и военното строителство.

За да се стигне обаче до своевременното установяване на възникващите заплахи, е необходима достатъчна достоверна и разнообразна информация и достатъчен обективен и задълбочен анализ на същата. А това може да даде само разузнаването – както се казва “по-малката армия изисква повече разузнаване”.

За съжаление, последните драматични събития в страната, и най-вече атентатът срещу израелски граждани в Бургас (18 юли 2012 г.), показват, че един от най-важните елементи на “имунната система” на държавата е чувствително срината. И тук няма никакво място за взаимни обвинения между управляващи и опозиция – “всички вкупом съгрешиха”. Всички, управлявали българската държава в демократичния преход политически формации, направиха достатъчно за т.нар. реформиране на системата за сигурност на България, която се изрази единствено и само в ликвидиране на структурите на Държавна сигурност, в масовото уволнение на средния управленски кадър и на оперативен състав на разузнаването. А това бяха знаещите и можещите държавни мъже – те вършат и добиването на информацията, и търсенето на източници (в т.ч. и най-ценните – агентите), и анализа на сведенията и фактите, и анализаторската работа, на основата на която се вземат решенията.

Това престъпно отношение към разузнаването беше реализирано простичко – закриване на едни структури и създаване след това на подобните им, но с нов подбор на удобните хора. А заварените бяха отстранявани, защото сред “новите демократи” имаше достатъчно пребоядисани гузни съвести. Те не се интересуваха от държавния интерес, а от стремежа за лично устройване и обгръщане с “лоялни” служители, които ще следват “новата линия”. Тук не стоеше въпросът за професионализъм и способности, а само за “лоялност”.

Най-новото доказателство, че се търси преди всичко лоялност, беше съдържанието на питане към министъра на отбраната, колко още завършили “съветски военни академии и академични курсове” работят в Служба “Военна информация” на МО? Според питащия, тези хора задължително приемали да бъдат сътрудници на ГРУ!? Следователно, не могат да бъдат лоялни на демократична България! Но от това не следва ли и другият въпрос: „Завършилите военни колежи и академични курсове в западни военни училища и академии също ли  “задължително приемат да бъдат агенти” на специалните служби на съответните държави?

Впрочем, дали затова в новите биографични справки на доста ръководители на високо ниво в МО, вместо точното наименование на военно-учебното заведение на СССР (Русия), което са завършили преди 15-20 години, се пише “специализация в Русия”.

И ми идва на ум един показателен факт от недалечната история на Европа. Когато през 1946 г. първият демократично избран канцлер на новата Федерална Република Германия Конрад Аденауер създаваше новите разузнавателни и контраразузнавателни служби на демократична Германия той запази първоначално структурата на Абвера на адмирал Канарис, освободи всички висши ръководители, уличени в престъпления срещу човечеството, а за първи нов шеф на новия Абвер назначи заместникът на Канарис генерал Гелен, който в последните месеци на войната се беше оттеглил от военна служба.

И върхът на питането беше в предложението “да се слеят НРС и Служба “Военна информация”! Това значи МО и Българската армия да бъдат лишени от стратегическо (в т.ч. и агентурно) военно разузнаване. А досегашното и сегашното стратегическо разузнаване на МО имаше, надявам се и още има, силни позиции и информационни източници в рисковите райони в света. Не можем да чакаме, а и никой няма да ни предоставя агентурна информация.

А колкото до това, необходимо ли е звено за стратегическо военно разузнаване на МО и БА ще посоча една показателна информация. В проекта на закона за бюджета на МО на САЩ за 2013 г. има положение, което разрешава специалисти и експерти на Разузнавателното управление на МО на САЩ да работят в други страни под прикритието на сътрудници на американските представителства на държавните институции, американски фирми и други организации, заети в сферата на икономическото сътрудничество на САЩ с различни държави. Създава се Управление на секретните операции в РУМО на САЩ с бюджет около един милиард долара. Един от основните мотиви на вносителите на закона е, че досегашната информация от ЦРУ е била недостатъчно съдържателна, компетентна и професионално анализирана по конкретните военнополитически, военни и военнотехнически проблеми.

А у нас се иска ликвидиране на единствената разузнавателна служба с подготвени експерти във военната сфера. Вероятно, както при всички досегашни реформи се цели да се прокара поредната лустрация под формата на реорганизация.

Вероятно на авторите на престъпния т.нар. закон за досиетата не им стига това, че чрез него бяха осветени не доносници, а кадрови оперативни офицери и сътрудници на разузнаването и контраразузнаването, а чрез тях бяха прекъснати досегашните връзки с агентурата от рисковите региони и чувствителните сфери на вътрешната и външната сигурност. А за изграждането на оперативен работник – вербовчик са нужни 5-8 години обучение и практика. Толкова са необходими и за професионален анализатор на разузнавателна информация. Да не говорим, че изключително трудно ще бъдат мотивирани за сътрудничество на специалните служби не само чуждестранни граждани, а и български експерти.

Но, така е – никой не може да ти стори това, което сам си направиш! Има доста години да “берем плодовете” на закона за досиетата и прекъсването на приемствеността в разузнаването и контраразузнаването.