Не работете с готови формули, каза министърът на отбраната на випускниците от академията

28.07.2012 г. Не работете с готови формули, каза министърът на отбраната на випускниците от академията

 Спирдон Спирдонов

Дипломи за висше образование получиха днес 336 слушатели и студенти от 13 магистърски специалности в професионалните направления “Военно дело” и “Национална сигурност” на Военна академия „Георги С. Раковски”. Българската армия не спира да се променя и трансформира, нека обаче това да не ви плаши, посочи в приветствието си министърът на отбраната Аню Ангелов. И към уроците, научени в академията, прибави още един „Не работете с готови формули!”, т.е. наученото никога не е достатъчно.

Първенец на академията и на специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили” е полковник Пламен Йорданов от СКС, а на студентите – Николета Абрашева. Прочетени бяха заповеди за награждаване на випускниците от министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на академията. От името на генерал Симеон Симеонов и военното ръководство поздравления и пожелания за успешна служба поднесе заместник-началника на отбраната вицеадмирал Пламен Манушев. Тържествената церемония беше открита от началника на академията комодор Димитър Ангелов.

„Випуск 2012” ще остане в историята и факта, че завършва в годината, когато се отбелазва един век от създаването на академията. На връчването на дипломите бяха още командирите на Видове въоръжени сили, председателите на СОСЗР и Съюза но военноинвалидите и военнопострадалите генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов и младши лейтенант от запаса Петър Велчев и близки на випускниците.  

***

Военната академия „Г.С.Раковски“  завършват 336 слушатели и студенти от 13 магистърски специалности. През учебната 2011-2012 г. в академията се обучаваха общо 1 542 слушатели, студенти, докторанти и специализанти като сред тях са и шестима офицери от Гърция, Македония, Турция и Китай.

През тази учебна годна 146 офицери завършиха обучението си като слушатели в 7 магистърски специалности от професионално направление „Военно дело”. Всички офицери, завършващи в редовна форма специалности от направление „Военно дело“, получават и нови длъжности.

Първенец на випуск „Випуск 2012” на Военна академия е полковник Пламен Йорданов, слушател от факултет “Национална сигурност и отбрана”.

Слушателите от специалност Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили (Генералщабен курс) на факултет „Национална сигурност и отбрана” завършват със среден успех от курса на обучение отличен 5,91.

Първенец на „Випуск 2012” на факултет “Командно-щабен” е майор Иван Симеонов Марков. Първенци по специалности са капитан Георги Кръстев, капитан Венелина Чернокожева, капитан ІІІ ранг Йордан Йорданов, капитан Валери Любомиров и майор Георги Георгиев.  Слушателите от магистърските специалности на факултет „Командно-щабен” завършват със среден успех от курса на обучение много добър 5.24,   като 19 са отличници на випуска.

Отличници са 25 слушатели на „Випуск 2012“ от двата факултета.

Средният успех на 190 офицери и цивилни лица, випускници на шест специалности от професионално направление „Национална сигурност”. Средният успех от курса на обучението им е много добър 4.99. Двадесет от студентите са отличници на випуска.

Първенци на випуска са Николета Абрашева и Йонка Ефтимова.

По 12 акредитирани научни специалности през учебната година се подготвяха 86 докторанти, от които 22 защитиха дисертация за придобиване на научните степени „доктор” и „доктор на науките”. Продължават подготовката си 64 докторанти за придобиване на научната степен „доктор” и четирима докторанти за придобиване на научната степен „доктор на науките”.

Военна академия „Г.С. Раковски“ е акредитирана да провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в 15 специалности от професионалните направления „Национална сигурност” и „Военно дело” и за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в 12 научни специалности.

Във военна академия „Г. С. Раковски” се обучаваха 730 специализанти в различни курсове за следдипломна квалификация, сред които генерали, офицери и цивилни експерти от Министерството на отбраната и Българската армия, както и ръководители и експерти от държавната и местната администрация.

На снимката: Министърът на отбраната Аню Ангелов връчва дипломата на първенеца на академията и на специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили” е полковник Пламен Йорданов.

Снимка Димитър Бебенов

.