Президентът за терористичния акт в Бургас и сигурността

26.07.2012 г. Президентът за терористичния акт в Бургас и сигурността

Спирдон Спирдонов

На основата на задълбочен анализ трябва да набележим конкретни и комплексни мерки за превенция и противодействие на тероризма. Нужен е ясен отговор на въпроса какво трябва да направим, за да ограничим риска от нов терористичен акт. Това каза президентът Росен Плевнелиев в началото на днешното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Според него ефективното противодействие на тероризма изисква да се осмисли ролята на Съвета по сигурността към Министерския съвет и мерките, които трябва да се предприемат за утвърждаването му като работещ орган в условия на кризи. Необходимо, посочи Росен Плевнелиев, е да обмислим възможността да се ускори създаването и на помощни органи към него и по-специално изграждането на Национален ситуационен център.

Президентът Росен Плевнелиев за терористичния акт в Бургас и сигурността:Тази атака беше видимо добре планирана и в ресурсно отношение добре осигурена. Би било наистина трудно тя да се предвиди. Терористичният акт е дръзко и грубо предизвикателство и посегателство върху националната сигурност на Република България. Ние трябва да положим всички усилия, за да гарантираме на обществото, че това няма да се повтори, че невинни хора няма да преживеят ужаса на терора отново. След 18 юли не можем да говорим само за рискове от терористични атаки. Имаме нова реалност и си даваме сметка, че е налице тежък проблем за сигурността на страната. Необходимо е да подходим държавнически и отговорно към неговото решаване, като прецизно изследваме процесите в средата за сигурност. Да отговорим на въпросите: какво и как се промени в нея; адекватен ли е моделът, по който противодействаме на тероризма; отделяме ли необходимите ресурси; как разпределяме и управляваме; защо именно в България се случи.

На основата на задълбочен анализ трябва да набележим конкретни и комплексни мерки за превенция и противодействие на тероризма. Нужен е ясен отговор на въпроса какво трябва да направим, за да ограничим риска от нов терористичен акт.

Не бива да се заблуждаваме, че можем да открием елементарно решение и да сведем проблема само до конкретна институция, организация или лица. Необходим е системен подход и системни решения. В тежки моменти са силни тези, които търсят решение на проблемите, а не само виновните за тяхното възникване. Не бива да допускаме оценката за състоянието на системата за националната сигурност да се политизира, да се ползва за постигане на теснопартийни цели извън контекста на националните интереси. Сега не е време за политическо печелене на дивиденти, а за политическа подкрепа в борбата с тероризма. Казусът е труден. Именно затова координацията и сътрудничеството между всички институции е от решаващо значение.

Eфективното противодействие на тероризма изисква да се осмисли ролята на Съвета по сигурността към Министерския съвет и мерките, които трябва да се предприемат за утвърждаването му като работещ орган в условия на кризи. Необходимо е да обмислим възможността да се ускори създаването и на помощни органи към него и по-специално изграждането на Национален ситуационен център.