Министърът на отбраната награди генерал Кендеров

11.07.2012 г. Министърът на отбраната награди генерал Кендеров

 Спирдон Спирдонов

Със заповед на министъра на отбраната Аню Ангелов генерал-майор от резерва Георги Кендеров е удостоен с награден знак „За принос към МО”. Отличието му бе връчено тази вечер от директора на дирекция „Логистика” в Щаба на отбраната бригаден генерал Живко Михайлов. Поводът бе 70-годишнина на генерала, а аргументите – приносът му за националната сигурност, отбраната и Въоръжените сили и неговата активна военно-патриотична дейност. Той има 40 години служба в армията, като на върха на кариерата си е ключова фигура в управлението на Тила на Българската армия и подготовката на страната за отбрана. Генерал-майор от резерва Кендеров е председател на Централната контролна комисия на СОСЗР.

Юбилярът бе поздравен от директора на дирекция „Управление на човешките ресурси” – МО, полковник от резерва Иван Иванов, който му връчи и знака на дирекцията. Като председател на КООСО той му подари и войскови нож.  Генералът бе поздравен от председателя на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов. Сред гостите на тържеството в ЦВК бяха забелязани още генералите Христо Христов, Кирил Цветков, Люцкан Люцканов, Стоимен Стоименов, Янко Янев, Любен Пехливанов, адмирал Константин Богданов, председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите Петър Велчев и др.

На снимката: Бригаден генерал Живко Михайлов връчва на генерал-майор от резерва Георги Кендеров награден знак „За принос към МО”.

Снимка Димитър Бебенов