Запасните от Карлово посетиха паметни места от Балканската война

27.06.2012 г. Запасните от Карлово посетиха паметни места от Балканската война

 Майор от резерва Стефан Груев, 

председател на дружество „Д. Бояджиев”-СОСЗР-Карлово и секретар на общинска организация „В.Левски”-СОСЗР-Карлово

Какъв ли ще да е бил този неистов жертвоготовен дух на дедите ни отпреди 100 години, как силно и истински са обичали те Майка България, колко усилия са вложили, колко несгоди и тегоби са преодолели за да надделеят над противника и да завоюват онези бляскави победи от Балканските войни 1912-1913 год., с които ние днес сме толкова горди.

Това си мислеше всеки един от членовете от дружество „Д. Бояджиев” и от общинската организация на СОСЗР в Карлово, участващи в автопохода по стъпките на 28-ми пех.Стремски полк и 21-ви пех.Средногорски полк през Балканските войни. Споделяха го и на глас с колегата до себе си , а рейса ни отнасяше към Хасково, откъдето карловския 28-ми Стремски полк от състава на Хасковския отряд под командването на полк.Васил Делов започва похода си за освобождението на гр.Кърджали. Отклоняваме се от основното шосе за Кърджали и поемаме по стръмния, лъкатушещ път в силно пресечената и частично гориста местност към селата Зорница и Бели пласт. И тогава всички разбираме и осъзнаваме, че патоса и завладяващия разказ за бойния път на Стремци, който ни поднася пътуващия с нас член на Областния съвет на СОСЗР-Пловдив подп./р/ Петър Ненков не е плод само на емоционалната му натура и на здравия му патриотизъм. Това е и резултат на всестранното и дълбоко осмисляне на детайлно изучения от него документален фактологически материал по този въпрос, умело предаден на жадните за такава информация карловци.

Този автопоход е едно от първите мероприятия в богатата и наситена програма за честванията на 100-годишнината от Балканските войни 1912-1913, която бе разработена от Общинския съвет на СОСЗР-Карлово и приета като програма на Община Карлово за честванията на юбилея. Има предвидени в тази програма, председател на комитета за осъществяването на която е кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов и други дейности и събития, разпределени в следващите месеци от честванията. Амбицията и желанието ни е да ги изпълним в пълен обем, с необходимия отзвук и отражение както сред членовете на общинската организация, так най-вече и сред обществеността на Карлово, включително и на младото поколение в него.

Инициативата, цялостната подготовка и организацията на автопохода е на едно от дружествата от общинската организация – дружество „Дойчин Бояджиев”, активно подкрепено и подпомогнато от Общинския съвет на СОСЗР – Карлово с председател полк./р/ Антон Мерудийски . И това не е случайно, а напълно закономерно. Първо, организирането в края на месец юни автопоход до лобното място на патрона на дружеството – летеца капитан Дойчин Бояджиев, вече е традиция на нас – този поход ежегодно се провежда вече за шести пореден път. И второ, дружество „Д.Бояджиев” е едно от  дружествата и клубовете на общинската организация, които сами са инициатори на подобни мероприятия. При тази схема на работа-да се изнася в дружествата организирането и провеждането на отделни мероприятия със значимост за цялата общинска организация, значително подпомагаме Общинския съвет на СОСЗР като му освобождаваме време и ресурс, за да може той да се концентрира върху подготовката и провеждането на мероприятия с акцент както в регионален, така и в национален мащаб. Пример за това е готвения на 18 юли т.г. юбилей – 175-годишнината от рождението на патрона на общинската ни организация – апостола на свободата Васил Левски.

Автопоходът и тази година е изключително динамичен и наситен с множество събития, част от които всяка година се обогатяват и разнообразяват.

Най-напред преминахме по стъпките на славния 28-ми пех. Стремски полк и се преклонихме пред величието на техния подвиг. На пътя ни, малко преди да влезем в с.Бели пласт се спряхме и се поклонихме пред величието на Майката Природа, създала преди около 40 милиона години и изваяла с времето чудните свои творения – феномена „каменните гъби”.

На брега на язовир Студен кладенец, близо до с.Калоянци, ни чакаха с лодките си отколешните вече наши приятели – Митко Митков / бай Митко-Мряната / и Петър Борисов / Пенгата /, както и приятели и колеги на Дойчин от „епохата” на легия Раковски, водени от подп./р/ Марин Бакърджиев. Срещата с приятели винаги е било едно незабравимо преживяване и голяма емоция. На всички тях ние сме им дълбоко признателни за това, че те са в основата на онази общност от родолюбци и патриоти от онзи край, изградили паметниците на загиналите на това място летци – капитан Дойчин Бояджиев и капитан Емил Тодоров, и полагащи и днес грижи за тяхното съхранение и поддържане. Пред присъстващите, мисли и спомени за Дойчин споделиха неговите приятели, колеги и единомишленици подп./р/ Петър Ненков и полк./р/ Иван Тошев. Сълзите пък в очита на леля Мария – майката на Дойчин, член вече и на нашето дружество, ни свързват по един чисто човешки начин с приятелите ни от язовира. В тези сълзи е и нашата обща благодарност за това, че и след изминалите вече  20 години от ужасната трагедия в мразовития 28 януари на 1992 год., Дойчин е сред нас, макар и само в душите и сърцата ни. А то не е никак малко.

Подаряваме на бай Митко и на Пенгата за спомен снимки от миналогодишното ни посещение на язовира, а на колегите на Дойчин – диск със запис от панихидата, която организирахме и съвместно проведохме на 28 януари т.г. в Карлово и с която почетохме 20-годишнината от неговата гибел. Сърдечно благодарихме за стилния подарък – стенен часовник, специално изработен за отбелязване на 22-годишнината от основаването на Българска офицерска легия „Раковски”.

На брега на язовира, а и с нас след това, бяха и колегите от ръководството на общинската организация на СОСЗР в Кърджали, начело с наскоро избрания председател полк./р/ Живко Щерев и зам.председателя подп./р/ Димитър Илчев. Отправяме се по-късно и към центъра на Кърджали, където в обширния и отлично уреден парк е величествения паметник на освободителите на Кърджали – а това са и войните от 28-ми пех.Стремски полк от Карлово. Поднасяме от името на общинската организация на СОСЗР – Карлово венец на признателност. Отдаваме почит и на командира на Хасковския отряд полк.Васил Делов, чийто бюст-паметник е в непосредствена близост. Надявахме се , планираната среща-разговор с колегите от СОСЗР – Кърджали и дискусията по актуални въпроси от живота на организациите ни, между които има отдавнашно споразумение за сътрудничество и съвместна дейност, да осъществим във военния клуб, намиращ се точно до паметника. Но... , за съжаление днес болшинството военни клубове не се това, което бяха преди години, още по-малко пък са това, което запасните и резервистите бихме искали те да бъдат. Това би могло да бъде една цяла отделна тема за разговор, в който разговор определено водеща роля би трябвало да има централното ръководство на Съюза ни. Но и под чадърите на близкото заведение обсъдихме с ръководството на общинската организация на СОСЗР – Кърджали набелязаните въпроси. Областното ръководство на СОСЗР – Кърджали с председател полк./р/ Начо Ковачев разбрахме, че е възпрепятствано да присъства на срещата поради лични ангажименти. Връчихме официалната покана до нашите домакини за участието на областната и общинска организация със знамето си в честванията на 18 юли т.г. на 175-годишнината от рождението на В.Левски. Връчихме и проекта на текста на проблемните въпроси и обща позиция, която да бъде представена от името на 11-те областни и общински структури на СОСЗР от цялата страна, с които карловци имаме сключени двустранни споразумения за сътрудничество и съвместна дейност на провежданата дискусия преди, а и на самия предстоящ през 2013 год. VIII-ми конгрес на СОСЗР. От името на общинската организация на СОСЗР – Карлово полк./р/ Антон Мерудийски връчи на полк./р/ Живко Щерев плакет с логото на СОСЗР и на Общинскат организация в Карлово, а от името на дружество „Д.Бояджиев” поднесохме за подарък плакат на дружеството, диск с мултимедийно представне на историята на дружеството и стикер с логото на дружеството.

И отново сме на път с автобуса, любезно предоставен ни по програмата за честванията на 100-годишнинта от Балканските войни 1912-1913 от община Карлово. Отправяме се към друго едно величествено и сакрално място в Родопа планина, свързано отново с участие на войни от Стремската долина-връх Средногорец - „Родопската шипка”, до село Полковник Серафимово.

Няма и половин месец, откакто четири дружества от две общински организации на СОСЗР подписахме споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Става дума за дружество „Дойчин Бояджиев”-СОСЗР-Карлово, клуб Строител „Ал.Стамболийски”-СОСЗР-Карлово, клуб Ракетчик „Джон /Иван/ Ночев”-СОСЗР-Карлово и дружество „Полк.Владимир Серафимов”-СОСЗР-Брезово. И както декларирахме и заявихме намеренията ни при подписването на споразумението то да не е само на книга и да не е формален акт, изпълваме го със съдържание и реална практическа дейност.

Точно в подножието на величествения мемориал, посветен на войните от 21-ви пех.Средногорски полк, сме посрещнати от колеги от СОСЗР в Смолян, начело с председателя на Общинския съвет на СОСЗР – Смолян полк./р/ Борис Раков, придружени и от кметския наместник в с.Полк.Серафимово – г-н Михаил Василев, който беше със сабя в ръце. Позачудихме се малко – държи я човека здраво и за миг дори не я изпуска, но поехме по предварително уговорената програма. Програмата бе разработена  и предварително съгласувана от наша страна и с активното съдействие и помощ на представителя на ръководството на дружеството на СОСЗР в с.Свежен – м-р/р/ Валентин Дойчинов, който е и кметски наместник на селото. Отново, убедителното и умоционалното слово на подп./р/ Петър Ненков ни пренася един век назад и сякаш чуваме думите на родения в с.Свежен на Розовата долина полк.Серафимов – „Аз не ще отстъпя селата, в които вчера бях посрещнат като освободител. През трупът ми трябва да се мине пък тогаз. ... Храбри войници, вие сте синове на героите от Шипка, нито крачка назад... ”. И Средногорци не отстъпват, спасяват селото и жителите му, осуетяват и стратегическия замисъл на противника да внесе обрат във войната. Поднасяме венец пред костницата и мемориала, на плочите на който са изписани много имена на загинали войни от карловския край в епичните боеве при връх Кавгаджик /днес връх Средногорец/. Застиваме, коленичили в минута поклон пред паметта на загиналите за България. И когато предоставихме думата на г-н Василев за приветствие към събралите се, разбрахме причината, поради която той така здраво и с почит държи сабята в ръцете си. Това е една от двете саби на полк.Серафимов, които той е получил като подарък за войнски успехи и подвизи. Това е сабята, получена от него при завършването на военното училище с отличие, неговата най-любима сабя. Именно тази сабя, години след смърта му, неговите наследници подаряват на кметството в селото, само поискало от правителството тогава да преименува селото на името на своя освободител и закрилник. И сега тази сабя е най-ценното наследство за всеки, застанал начело на управлението на с.Полк.Серафимово. Всеки искаше да се докосне до тази сабя, да я подържи в ръце. И всеки го стори с почит и благоговение. Влагата в очите ни бе искренна и неподправена, а и никой не се чувстваше слаб или пък неудобно от това. След това кметският наместник г-н Василев ни поведе да разгледаме и самото село, намиращо се в непосредствена близост до мемориалния паметник. Китно, спретнато, чисто българско селце, със стилно изработен каменен кът за полк.Серафимов в центъра му. Карловци поднасяме подаръците си, отправяме и поканата си към тези доказали се родолюбци за гостуване на 18 юли т.г. в Карлово за тържествата за В.Левски. Кметският наместник ни кани пък на организираните през есента големи чествания на връх Средногорец, гост на които се очаква да е и президента на страната г-н Росен Плевналиев. А двете села – Свежен и Полк.Серафимово, няма какво специално да се канят на съборите на всяко от тях – те и така всяка година традиционно си гостуват.

Програмата ни продължава в гр.Смолян със среща във военния клуб на ръководствата на двете общински структури на СОСЗР. Тук ръководството на военен клуб-Смолян е на висота. И то причината е кристално ясна. Както е и при нас в Карлово с главния експерт подп./р/ Веселин Ангелов – те са „кръвно” свързани и с армията и със запасното войнство. И главният експерт на ВК-Смолян г-жа Любенка Стойчева и експерта в него – подп./р/ Георги Петковски / той има и карловска закваска / са членове на ръководството на общинската организация на СОСЗР в Смолян. Благодарни сме им за оказаното гостоприемство. 

На срещата разменяме впечатления от проведените до момента мероприятия в организациите. Споделяме идеите си за планираните и подготвяни нови проекти и дейности до края на годината, както и проблемни въпроси, които ще обсъждаме при срещата ни в Карлово през месец юли и които ще поставим на централното ръководство и на целия Съюз. Стигаме до общи позиции и изводи по много от тях:

- за името на СОСЗР – да не се променя;

- за статута, структурата и задачите на областните съвети – да се премине към ролята и функциите им на координатори;

- за избора на делегати от общинските организации за VIII конгрес – да се избират на общинските конференции, без да се утвърждават от областните съвети и т.н.

Дискутираме и по други интересни и важни за нас въпроси – напр., за това, да се разработи точен, ясен и конкретен регламент, по който общинските структури да могат да предлагат на ЦС конкретни идеи, проекти и мероприятия за издигане авторитета и името на СОСЗР в регионален и национален мащаб. Тези предложения на общинските структури – обосновани и с изготвен реален разчет /организационен и финансов, включително и процента на съучастие на общинската структура и на ЦС/, след обсъждането, приемането и утвърждаването му от ИБ на ЦС, да се пристъпи към организацията, подготовката и провеждането на съответното мероприятие.

От името на ръководството на общинската организация на СОСЗР – Смолян, полк./р/ Борис Раков връчи поздравителни адреси на полк./р/ Антон Мерудийски, полк./р/ Иван Станчев, с-на/р/ Христо Георгиев и м-р/р/ Стефан Груев. В отговор – председателя на общинската организация на СОСЗР – Карлово полк./р/ Антон Мерудийски подари на полк./р/ Б.Раков символа на общинската ни организация – шалче с трикольора на България и логото и надписа на СОСЗР. А от името на дружество „Д.Бояджиев”- връчихме плаката на дружеството, мултимедиен диск с електронен вариант на историята на дружеството, както и значка с логото на дружеството.

На проведената по-късно обща вечеря на колегите от двете общински организации, продължихме обсъжданията и дискусиите и в неформална, близка и приятелска обстановка. В чисто човешки план се сближихме и като хора. Установихме и землячески връзки и свързаности. Много емоционално слово, развълнувало всички присъстващи, поднесе доаена на общинската организация в Смолян, 92-годишния жив участник и свидетел на тържествата през 1934 год. за откриването на мемориала на връх Средногороц и ветеран от войните  - полк. о.з. Ангел Свирков. Напълно естественни и искренни бяха и наздравиците след това, и българските хора, и веселбата и удоволствието от чудесната вечер...

Изобщо – ако искате да видите и почувствате родолюбие и патриотизъм, сърдечност и искренност – при това, не като книжни и литературни понятия, а като реалност, автентичност и неподправеност – идете в Родопа планина, идете при хората от с.Полк.Серафимово, идете при офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр.Смолян.

На следващият ден програмата ни продължава с посещение във втория по големина в България християнски храм „Св. Висарион Смоленски”-творение и доказателство за силата на човешкия дух и желанието да се съгради и остави за поколенията още един крепител и стожер на българщината.

По-късно посетихме и разгледахме и астрономическата обсерватория на връх Рожен – творение на научно-техническия дух на българския учен, на природната му интелигентност и желание да проникне дълбоко в тайните на Вселената. Един от организаторите и редовен вече участник в автопохода – кап./з/ Коста Нешев, председател на клуб Ракетчик „Джон / Иван / Ночев” от СОСЗР – Карлово, не пропусна възможността и се срещна с ръководителя на обсерваторията на връх Рожен, с който разговаря за възможността учените от обсерваторията да се включат в усилията ни да съберем достатъчно и достоверна информация за приноса на карловеца Иван Ночев в най-забележителното постижение на човечеството през 20-ти век – кацането на човек на луната през 1969 год., за което принос има и патрона на клуб Ракетчик от Карлово.

Уморени, но и удовлетворени от видяното и преживяното, се връщаме в Карлово. Разделяме се, а всеки от нас ще отнесе в семейството си емоциите от двудневния автопоход. Онези членове, които участваха за първи път – изразяват задоволството си. А присъствалите на мероприятието ни съпруги на наши членове – г-жа Кунка Влахова и г-жа Виолета Гинова, вече сами почти са узрели за асоциираното си членство в редовете на СОСЗР и няма да се чудят защо съпрузите им – с-на/р/ Добрин Влахов и с-на/р/ Желязко Гинов се включват активно и са редовни участници във всички мероприятия, които дружество „Д.Бояджиев” и общинската организация на СОСЗР – Карлово организират и провеждат.

Това сме ние – офицерите и сержантите от запаса и резерва на Карловската общинска организация „В.Левски”-СОСЗР-Карлово. Това сме и ние – членовете на дружество „Дойчин Бояджиев” от състава и.

От Otbrana.alle.bg