Жените в армията

22.06.2012 г. Жените в армията

 От Otbrana.alle.bg

На срещата на върха на НАТО в Чикаго (20 и 21 май 2012 г.) един от централните въпроси беше концепцията за интелигентната отбрана. България формулира приоритети за участие на страната ни в проекти от първа група, сред които се открояват “Ролята на жените в сигурността и отбраната (“Female Leadership in Security and Defense”). В момента жените във Въоръженитени сили са около 14 процента. Предстои София да бъде домакин на първата конференция на високо ниво на тема: "Използване на човешкия потенциал в процеса на изграждане на способности",

 

Проектът

Разнообразието в човешките ресурси, както и интеграцията на жените и техния опит и квалификация, допринася за обогатяването на структурите за национална и международна сигурност и отбрана с различни гледни точки и подход. Жените могат да играят решаваща роля при формулирането на политики, вземането на решения и прилагането им на стратегическо, оперативно и тактическо ниво във военната област. Това каза на 15 май, заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова по време на представянето на проекта "Ролята на жените в сигурността и отбраната".

Проектът е един от приоритетните в рамките на инициативата на НАТО "Интелигентна отбрана", по който България e водеща страна. Предстои София да бъде домакин на първата конференция на високо ниво на тема: "Използване на човешкия потенциал в процеса на изграждане на способности", която ще се проведе от 9 до 11 юли тази година. Патрон на конференцията ще бъде президентът на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Росен Плевнелиев.

Нашата реална насоченост е в процеса на изграждане на способности да бъдат включени всички, които са професионалисти и могат да работят в сферата на сигурността и отбраната. Ние трябва да изграждаме способности като включваме жени на ръководни длъжности, отбеляза заместник-министър Цветкова и допълни че, министърът на отбраната Аню Ангелов и неговият екип са премахнали всички ограничения в Българската армия, свързани с възможностите за образование и кариерно развитие на жените.

Тя отбеляза още, че е необходимо да се въведат адекватни политики и практики на международно и национално ниво за стимулиране и пълноценно използване на човешкия капитал и талант. Заместник-министър Цветкова подчерта, че проектът не се фокусира върху равнопоставеността на половете, а цели подобряването на способностите. Жените могат да бъдат много полезни както по време на участие в международни операции по опазване на мира и сигурността, така и в процесите на ръководене и вземане на решения, отбеляза тя.

Жените-воини в чуждестранните армии

Родината на идеята за феминизация на армията е Великобритания. Още през 1653 г. в Англия се появиха първите женски военни болници, в които работеха жени-войници. През 1917-1919 г. в състава на английските въоръжени сили бяха сформирани Женски кралски военновъздушни сили, Кралски спомагателен корпус на ВМС и Женски легион на секцията по автотранспорт с общ числен състав 100 хиляди души.

За първи път наравно с мъжете като пълноправни военнослужещи със съответния социален статус без никакви ограничения жени започнаха да служат в армията на Канада през 1895 година. Те биваха приемани във войските в мирно време не само в службите за осигуряване, но и в бойните части като пълноправни военнослужещи. Към тази традиция военнополитическото ръководство на Канада се придържа и до днес.

Втората световна война рязко увеличи броя на жените във войските. Във въоръжените сили на Великобритания служеха 225 000 жени, в американската – 450-500 хиляди, в немската – около 500 000, а в Съветската армия повече от 800 000, от които 80 000 имаха офицерски звания.

През 1975 година в Германия на женската половина от населението беше предоставено правото да служат в медицинските части на Бундесвера, а малко по-късно и във военните оркестри. С решение на Европейския съд от 2001 година на жените в Германия беше открит достъпът до всички военни специалности във всички видове въоръжени сили и родове войски, включително в десантните войски, подводния флот и ВВС. През 2010 г. в Бундесвера служеха 16 900 жени (8,9% от общия личен състав), от тях 2600 с офицерски звания.

В Италия едва през 1999 година беше приет закон, който разрешаваше на жените да служат във въоръжените сили. Законът допуска италианките да служат във всички подразделения на армията, освен в подводния флот и силите със специално предназначение. Днес повече от 10 000 италианки са на военна служба. В сухопътните войски те са 6,3% от личния състав, във ВМС – 3,8%, във ВВС – над 1,6%.

В Израел от 1948 г. е създаден Женският корпус на Армията. От 1959 г. израелките подлежат на задължителна военна служба. През 1995 г. чрез Върховния съд на страната жените на Израел придобиха правото да служат във ВВС. През 2000 г. беше приет закон, който ги допусна на служба и в бойни подразделения. Понастоящем на женската половина на Обетованата земя са достъпни 90% от военните специалности и около 33% от числеността на Армията на Израел съставляват дамите. Пехотният батальон Каракал, който охранява южната граница на страната, на 70% се състои от израелки.

Дори в Турция от 1955 г. приемат жени във военните академии, а от 1957 г. те получиха правото да получават офицерски звания. В днешни дни във войските на Турция служат обаче едва 1600 представителки на женската част от населението.

Американските момичета най-активно се “заглеждат към окопите”

В началото на 2012 г. беше готов докладът на Комисията по осигуряване на равни права на военнослужещите, създадена през 2009 г., който предлага да се вдигнат всички забрани за жени-военнослужещи да участват пряко в бойни действия. Понастоящем те имат право да служат само в части и подразделения за осигуряване на бойните действия на сухопътните войски, а именно медицинските, тиловите и транспортните. Членовете на комисията предлагат на президента Обама и на Конгреса да отменят всички ограничения за служба на жените в американската армия.

Статутът на пълноценни военнослужещи американките получиха едва в средата на миналия век, когато в Пентагона през 1942 г. беше формиран Женски спомагателен корпус. През 1967 г. бяха премахнати действащите ограничения за количествените норми за призоваване на жени в армията, за заеманите от тях воински длъжности и за получаване на звания. През 1993 г. жените получиха правото да служат и във ВМС и ВВС, а от 2011 г. те ще могат не само да управляват бойни самолети и да служат на корабите, но и да бъдат в екипажите на подводните лодки, в т.ч. и на подводни лодки-ракетоносци.

По официални данни на военното ведомство на САЩ, броят на жените във въоръжените сили съставлява 14% от числения състав. Те имат достъп до 92% от списъка на военните специалности. През 2008 г. жена стана за първи път пълен генерал в армията на САЩ, т.е. сложи пагони с четири големи звезди. Днес във въоръжените сили служат 64 жени, които имат генералски и адмиралски звания.

По информация на Пентагона, от 2,2 млн. войници и офицери на САЩ, които са участвали във войните в Ирак и Афганистан, повече от 255 000 са били жени. Към началото на януари 2012 г. в Ирак са загинали 311 жени, а загубите на мъжете са били почти 4300 души. В Афганистан досега са намерили смъртта си 1400 военнослужещи-мъже и само 23 представителки на нежния пол.

Споровете за допускането на жените да вземат оръжието в ръце и заедно с мъжете да излязат на линията на фронта вървят отдавна сред военните експертни кръгове и политическите среди в САЩ. Какви са аргументите на

противниците и привържениците

на идеята за осигуряването на равни права на военнослужещите от двата пола в армията.

Противниците на отмяната на забраната за участие на жените в бойни действия смятат, че женската половина на населението не притежава необходимата физическа подготовка и издръжливост, необходима за участие в бойни операции. Освен това, опонентите на изменение на действащите законодателни норми в САЩ твърдят, че включването на жени в пехотните и в други формирования, които водят бойни действия, така както и разрешението на хомосексуалисти и на лесбийки да служат в армията на САЩ, ще нанесе значителна вреда на единството и сплотеността на воинските формирования. Те също заявяват, че американската общественост, без съмнение, крайно отрицателно ще се отнесе към факта, че голям брой нейни дъщери ще се завръщат у дома в погребални чували.

Привържениците на предлаганите от Комисията по осигуряване на равни права на военнослужещите преобразования опровергават аргументите на противниците. Експерти на научно-изследователската организация “Институт за изучаване и за образоване на жените”, която се занимава с гарантиране на равноправието на жените във всички сфери на американското общество, заявяват, че понастоящем реализирането на идеята за привличане на жени за водене на бойни действия се решава от само себе си. Те посочват, че командири на подразделения от сухопътните войски и корпуса на морската пехота на САЩ, воюващи в Ирак и Афганистан, често пренебрегват политиката на Пентагона по отношение на жените-военнослужещи и ги изпращат на бойното поле. Според техните думи, ръководството на войските, играейки с термините “да се придава” личен състав на бойните структури и “да се включва” личен състав в тях, формално като че ли изпълняват изискванията на своето по-горно началство за забраняване на привличането на слабия пол в провеждането на операции. Но, на практика “ето вече девет години” и в една или в друга страна жените-воини просто се сражават наравно с мъжете.

Бивш капитан-жена от Корпуса на морската пехота, понастоящем ръководител на правозащитна група “Мрежа за съдействие на жени-военнослужещи”, заявила, че днешната политика на Пентагона не е нищо друго освен “огромен стъклен покров над жените-военни”.Според нея “тази политика не отразява всички жертви на жените-военнослужещи и приноса, който те дават във военната сфера”. “Тази политика игнорира реалностите на съвременната военна доктрина” – подчертава капитанът в оставка.

Немалко американски експерти обръщат внимание на положението, че доколкото придвижването на военните кадри в служебната стълбица и заемането на по-високи постове изцяло зависи от техния боен опит, промяната в действащата политика на МО по отношение на жените ще означава само възстановяване на справедливостта. Експерти и на Комисията за осигуряване на равни права на военнослужещите твърдят, че забраната за участие в бойни действия не позволява на жените да заемат около 10% от длъжностите в сухопътните войски и в Корпуса на морската пехота. А това е съществена преграда за тяхното служебно развитие.

Авторите на доклада на Комисията изцяло опровергават противниците на допускането на жените-военнослужещи до бойните части за отрицателното въздействие върху бойните формирования. Според тях няма никакви доказателства за това. Дори изследвания на специалисти от “Съвещателния комитет на МО по жените във въоръжените сили” показали, че участието на жени в бойните операции в Ирак и Афганистан имало “само положително влияние за изпълнението на бойните задачи от войските”.

Членовете на комисията препоръчват да се подходи поетапно към разширяването на сферите на дейност на жените-военнослужещи във войските. През първия етап е необходимо да се попълнят с жени всички длъжности във формированията на въоръжените сили на САЩ, където има необходимост от военнослужещи от специалности, които и сега са разрешени за жени. След това ръководителите на МО, видовете въоръжени сили,специалистите от обединените командвания трябва да разработят подходи за постепенно разширяване на броя на длъжностите, които могат да заемат жените във войските, участващи в преки бойни действия.

Официален представител на Пентагона в изявление пред журналисти е подчертал,че независимо от решението на администрацията и законодателя по доклада на Комисията, жените от армията на САЩ ще продължават да участват в бойни операции. “Жените от въоръжените сили на САЩ ще дават своя принос в бойните действия на войските и ще проявяват своята голяма жертвоготовност. Дори в условията на действащите ограничения военните дами и занапред ще се включват в подразделенията, които участват в бойни действия или могат да бъдат привличани за тяхното водене, а също да заемат тези длъжности, за които те са се готвили в процеса на тяхното обучение.”

Преди няколко дни на среща с представителите на Клуба на чуждестранните журналисти в България заместник-министър Цветкова представи на журналистите проекта „Ролята на жените в сигурността и отбраната“ и ги запозна с предстоящата първата стратегическа конференция по този въпрос. Основните лектори на форума ще бъдат вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова, Мари Йованович, заместник-помощник държавен секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси, вицеадмирал Каръл Потинджър, заместник-началник на Щаба на стратегическото командване по трансформациите на НАТО, както и министърът на отбраната на Черна гора Милица Пеянович-Джуришич. 

 

На снимката: Заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова представя „Ролята на жените в сигурността и отбраната“