Генерал Цанков осъди Министерството на отбраната след като съдът отмени заповед на Аню Ангелов

21.06.2012 г. Генерал Цанков осъди Министерството на отбраната след като съдът отмени заповед на Аню Ангелов

Красен Бучков

 

Вчера петчленен състав на Върховния административен съд отмени заповедта на Аню Ангелов, с която в края на февруари миналата година освободи от длъжност нашия аташе по отбраната в САЩ бригаден генерал Валентин Цанков. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. С това се слага край на продължилото повече от 15 месеца дело, заведено от генерал Цанков, в отговор на очевидно незаконосъобразната заповед на министъра. За очаквания изход на делото междувременно се изказаха компетентни юристи, в това число и юристи с пагони. В заповедта не беше посочен мотив за освобождаването от длъжност на генерала, поради което решението на съда бе ясно и еднозначно -  заповедта се отменя, а министерството да плаща.

          Случаят бе на вниманието и на българския парламент, където се наложи в петъчния парламентарен контрол Аню Ангелов да отговаря на депутатско питане относно правомерността на въпросната заповед. Министърът се оправда, че той имал това правомощие по закон и не трябвало да се  мотивира относно причините, заради които връща генерала, назначен на тази длъжност след конкурс. Даже заплаши, че нямало да позволи никой да му се меси в работата. Оказа се, че все пак има кой да се намеси по закон, и това е съдът. Разбра се, че в една правова държава, каквато е България, законът се прилага, и своеволните, незаконосъобразни и наситени с политически подтекст заповеди се отменят. Отменят се без колебание, без уговорки, окончателно и без право на обжалване от виновното лице. А виновното лице е Аню Ангелов. 

Действителният повод, поради който генерал Цанков бе отзован и впоследствие уволнен, беше решение на Комисията по досиетата № 180 от 26.01.2011 г., с което той бе посочен като щатен служител на военното разузнаване. А какъв да бъде генералът като за това е учил, както във военното училище „Васил Левски” – специалност „разузнаване”, така и военна академия „Раковски” по същата специалност? Нещо повече, военното училище е завършил с отличие, а академията с отличие и златен медал.  Не обсъждаме резултатите от служебната му дейност, които винаги са били на висота, нито завидната му обща култура и задълбочена подготовка, нито това, че е полиглот. Става дума за това, че умишлено бе прекратена кариерата на  един професионалист, военен разузнавач, с конкретен принос в укрепването на националната сигурност. Бе прекратена чрез действие, представляващо незаконна лустрация. А лустрацията, както знаем, противоречи на българската конституция. Все пак трябва да отдадем заслуженото на българското правораздаване. С това решение именно  българският съд възстанови справедливостта, а с това и доброто име на генерал Цанков. Нещо, особено важно за него. 

Да напомним, че жертви на непремереното и първично поведение на набедения за министър военен пенсионер Аню станаха двама генерали – генерал Цанков, аташе по отбраната във Вашингтон, както и аташето по отбраната в Украйна генерал-майор Володя Цветанов. Съдбата и на двамата е известна на военната общественост – отзовани от страните, в които са акредитирани  и впоследствие уволнени. Впрочем делото на петчленен състав  на генерал Цветанов предстои. Резултатът, по хода на елементарната логика, се очаква да бъде идентичен.

          Не стана ли ясно на българските политици, в частност на виновното лице Аню Ангелов, че да вървиш умишлено и преднамерено против закона,  и да подписваш заповеди, които при ангажиране на съда ще бъдат отменени е равно на това да работиш против институцията, която представляваш? Не е ли ясно, че това е уронване на нейния престиж, на доброто име на българския воин, на хилядите българи с пагони, отдали живота си на армията? Не е ли крайно време такива псевдополитици да слязат завинаги от политическата сцена и никога в ръцете им да не бъде поверявана и частица от държавното управление? Защото те не знаят или не желаят  да го изполват в интерес на нацията, нейния просперитет и бъдеще. Техният интерес е друг, съвършено друг. Едно е сигурно. По никакъв начин този интерес не съвпада с националния.