Кръгла маса: Без подводен флот няма балансирани ВМС

18.06.2012 г. Кръгла маса: Без подводен флот няма балансирани ВМС

 Otbrana.com

По инициатива на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ) в пленарната зала на Дома на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в град Варна, се проведе Кръгла маса на тема: „Наличието на подводен флот – условие за поддържане на балансирани ВМС”. След изслушване на докладите и проведената дискусия, участниците във форума единодушно са потвърдили актуалността на темата и необходимостта от поддържане на подводен флот в състава на Българските ВМС. Форумът бе проведен в чест на 5-ата годишнина на Съюза на подводничарите в Република България

От резолюцията на кръглата маса

Без съмнение, държавата ни изживява тежки дни на тотална криза – икономическа, финансова, социална и духовна. Кризата безусловно води до реформи, болезнени за обществото и за самата държава.  Често именно реформите са един от начините за излизане от такива депресии.

Известно е, че на 1 ноември 2011 година и последната българска подводница от клас „Ромео” бе изведена от състава на ВМС.

Без да подлагаме на съмнение компетентността на екипите, които планират и ръководят строителството на Въоръжените сили на България, си позволяваме да обърнем внимание на стратегическото направление по защита на морските пространства на България, които, между впрочем, като територия, са по-големи от държавата ни, и са триизмерни!

Още през шести век големият мислител и стратег – Темистокъл е стигнал до извода, че „...който властва над морето... владее всичко!”  Световно известни теоретици, изследвали през вековете въпросите, касаещи морската мощ на държавата, потвърждават и развиват гениалната му мисъл, изследвайки зависимостите на тази мощ от политиката, икономиката, и националните интереси на държавата, като институция.

Изводите неизменно са, че морската политика на държавата зависи преди всичко от степента на осъзнаване на националните интереси, свързани с експлоатацията на ресурсите в националните морски пространства на държавата.

Безспорна е зависимостта на тази политика и от реалните икономически възможности на държавата, нивото и характера на отношенията със съседите, поетите ангажименти и отговорности пред световната общност, както и от структурата и размерите на морските пространства.

Защитата на тези пространства на първо място зависи от способностите на Въоръжените сили на страната и в частност – тези на Военноморските  сили.

В този смисъл, работата на Кръглата маса потвърди актуалността на темата, със следните аргументи:

1. Подводното плаване е сложен процес, чието възстановяване е скъпо, а подготовката на кадри за него изисква десетилетия, предвид усвояването му наново, до степен, че подводниците да изпълняват свойствените им задачи.

2. В съвременни условия, предвид възможностите за наблюдение на Черноморския басейн, единственото средство, което може да следи трафика по море, оставайки „скрито” за обекта на наблюдение, или въздействие, е подводницата.

3. Световният опит от бойното използване на подводниците по време на война (конфликти) показва, че само констатирано излизане на подводница в морето(или просто нейното отсъствие от пункта за базиране), води до неимоверно нарастване на напрежението както на силите за борба с подводници, така и на целия театър на военните действия.

4. Отсъствието на подводници в състава на ВМС на практика прави непълноценна подготовката на корабите и вертолетите за борба с подводен противник, както и тази на силите за подводни операции, в частта и по оказване на помощ на аварирала подводница. Балансът на ВМС е вече нарушен.

5. Военната ни наука няма да може да развива подводните технологии, а това ще доведе до изоставане от световния опит в изследването на морските пространства и ресурси.

6. Подводниците могат с висока ефективност да решават задачи по предотвратяване и борба с т.н. „нови заплахи” – осигуряване безопасността на гражданското корабоплаване, трафик на хора и наркотици, пиратство, неконтролирано разпространение на ядрено оръжие и др.

Изводът, който се налага от гореизложеното е, че България би следвало да планира в по-кратки срокове придобиването на подводници за българските ВМС и възстановяването на подводното плаване.