Плащаме 52 милиона и приключваме със старите задължения

27.04.2012 г. Плащаме 52 милиона и приключваме със старите задължения

 Аню Ангелов, министър на отбраната 

(Отговор на министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос на народния представител Ангел Найденов относно модернизацията на Българката армия)

Аз няма да повтарям това, което вече казах, като съдържание на инвестиционния план-програма до 2020-та година, но ще подчертая, че той наистина е до 2020-та година. Това означава, че в него сроковете са

разписани така, че да отчитат конкретното състояние в момента и за това нямам намерение да се оправдавам с икономическата криза. Но имам намерение да кажа няколко неща във връзка с това какво правехме ние и

защо отделни срокове трябваше да бъдат препланирани

и съответно отложени във времето. 2010 г. аз платих 82 милиона лева, които не бяха предвидени в бюджета, за да възстановя депозита от Сосиете Женерал за вертолетната сделка. 2011 г. направих същото. Благодарение на икономии от фонд работна заплата през 2011 г., тази година имам да плащам  52 милиона и с това приключвам със старите задължения и мога да ви кажа, да се надяваме, че в бъдеще време на никого няма да остават такива тежки товари на рамената, на който и да е министър, в което и да е правителство, в което и да е Народно събрание. Още нещо, което искам да допълня, това е, че стремежът на този план е да постави в единна интегрирана рамка капиталовите разходи не само за придобиване, но и за цялостна логистична поддръжка  за един продължителен период от време. И затова сме се ограничили в тези 13 инвестиционни проекта. До сега всички капиталови разходи са включени в плановите бюджети на Министерство на отбраната само по отношение на придобиване на доставката и нито един лев не е бил планиран, и не са сключени рамкови споразумения и договори за  тяхната следгаранционна поддръжка.

В момента

трите самолета Спартан са осигурени

  с  рамково споразумение и конкретен договор за 2012-та за цялостна интегрирана логистична поддръжка, включително  и капитален ремонт на този самолет, който катастрофира, по-скоро претърпя авария на летище Варна.

По отношение на Миг-29

имаме рамково споразумение със завода-производител  в  т.  ч.  и  българска  фирма,  която  участва като подизпълнител за Миг-29 за един срок от 4 години, в който срок са заложени съответно договорите, имаме договори за 2011 и 2012 г. Нямаме все още рамково споразумение за вертолети Кугър и за Пантер във връзка с това, че на практика продължаваме преговорите по окончателното разрешаване на проблемите с взаимните искания за неустойки по този договор.

Какво направихме още:

приключихме сагата с осигуряването на наземно електрозахранване за фрегатите „Горди” и „Верни”, както и за минния ловец „Цибър”; завършихме бреговата система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница ЕКРАН, която е един отприоритетните обекти. Също така  завършихме  доставката на три бойни вертолета „Пантер”.

По отношение на Сухопътни войски 

- бяха предоговорени рамковият договор и бяха доставени  допълнително  през 2010 г. и 2011 г. 64 броя автомобилна техника.  Сключени са рамкови споразумения за доставка на оръжие и боеприпаси, за  комуникационни средства и за осигуряване необходимото вещево доволствие на нашите контингенти.

Естествено трябва да кажа, че първият основен проект,

на първо място, е  Батальонната бойна група,

която се подготвя в условия на многонационални учения – най-вече в Германия, с участието на други поделения от Румъния, Чехия, Словакия, Грузия и САЩ. Вторият приоритетен проект, който е в завършващ етап на оценка на възможните решения, е новият тип многоцелеви изтребител. В края на тази или в началото на следващата година Министерството ще е готово с пълния анализ и с проект за инвестиции в размер не по-висок от 400 млн. долара, и то за период от 5 години. Третият проект е за превъоръжаване на трите белгийски фрегати с ново ракетно въоръжение,  което ще започне в края на 2013 г., така планираме.

Колкото до това, дали са планирани промени в самия Инвестиционен план, аз ще кажа не. Целите, принципите и основните проекти остават, не планирам изключването на никой от тях. Възможна е само промяна в сроковете на изпълнение. 

 

Дуплика в отговор на въпрос на Ангел Найденов

Министър на отбраната Аню Ангелов: Аз казах как е осигурена поддръжката на самолетите Миг-29, казах, че има рамково споразумение  и конкретни договори за 2011  – 2012 г. за поддръжката на Миг-29 и с това отговарям директно на въпроса Ви.

По втория въпрос, който ми поставихте, мога да Ви кажа, че почти всички без два, всички 11 проекта, са в процес на изпълнение. Остават, както Ви  споменах, новият тип многоцелеви изтребител и превъоръжаването на трите фрегати,  тъй като въоръжението им изтича. Сега ще се помъча да Ви отговоря на въпроса защо  и взимам повод от декларацията,  която беше прочетена от г-н Стойнев. Защо на нас, Министерство на отбраната, не ни  дават 1,5 % от БВП, така както  е записано в Бялата книга, защо? Аз питам всички народни представители, не само народните представители от управляващите,  но  и от опозицията.  И  аз наистина ви призовавам, защото, когато се прави преценка на коя сфера колко пари да се дадат, трябва да се прави преценка на техните нужди. Аз съм доказал в тази Бяла книга и вие се съгласихте, народното представителство с мен, че са необходими минимум средно годишно 1,5 % от  БВП.  Много  ви  моля  при  приемането  на  бюджет 2013 и нататък да поддържате това свое решение.

И второто, което искам да кажа, е по въпроса дали всъщност ние трябва да продължим да модернизираме  армията. Това е риторичен въпрос и отговорът е единствено – да. Но бих искал да отбележа и един факт, който е многозначителен, свързвайки съкращенията с модернизацията – те не си противоречат. Модернизацията не е само ново въоръжение и техника, нито нейното модернизиране.  Модернизацията е и професионализмът на българските военнослужещи, тяхното отношение към работата и в това аз смятам, че имаме определени успехи. При това силно се надявам, че ще имам подкрепата на всички парламентарни групи, когато този път ще поставя пред Народното събрание сериозно въпроса за осигуряването на системата на отбраната. И в тази връзка е много важно да се има предвид, че системата на отбраната и този план на модернизация са направени с реализъм. Планът е направен така, че той да бъде изпълнен  и  мога  да  ви уверя, като министър на отбраната, ако съм до края на този мандат министър, мога до ви уверя, че такива задължения нито Народното събрание, нито Министерският съвет ще имат. Да, аз ще внеса този инвестиционен проект, както казах в края на тази, в началото на следващата година,  но  този  въпрос  ще  пледирам  да  бъде  оставен  за  следващото Народно събрание, защото когато се правят такива проекти, те трябва да се правят в началото на мандата, а не в неговия край.