Военни неправителствени организации настояват за промяна на пенсиите

25.04.2012 г. Военни неправителствени организации настояват за промяна на пенсиите

 Спирдон Спирдонов

Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) прие днес позиция и изпрати писмо до председателя на парламента Цецка Цачева и премиера Бойко Борисов. Настоява се всички пенсии, отпуснати и коригирани към 30 юни 2012 г. да бъдат увеличени от 1 ноември 2012 г. с 8%, а най-високият осигурителен доход да нарастне на 2200 лв.  И още: «От 01 януари 2013 г. да бъдат увеличени всички пенсии, отпуснати към 31 декември 2012 г. с още 2%, като увеличението достигне 10%,  а най-високият осигурителен доход да бъде повишен на 2400 лв.»

Общественият съвет по въпросите на отбраната е координиращ орган на 22 (двадесет и две) военнородолюбиви и други организации от сферата на отбраната и сигурността. Той бе създаден на 22 юни м.г. Председател е генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков.

Снимка: Архив „Отбрана”

***

Писмото до председателя на Народното събрание Цецка Цачева и премиера Бойко Борисов

 

2012 година е обявена за Европейската година на активния живот на възрастните хора и на солидарността между поколенията. Планираните проекти за изпълнение целят насърчаване на активния им живот, съхраняване на жизнеността им и зачитане на тяхното достойнство като граждани на Европейския съюз. Това решение е в пълно съзвучие с политическата рамка на ГЕРБ, като управляваща партия в Република България, където е заложена идеята да се върне достойнството на възрастните хора, потъпкано от предишни решения.

Общественият съвет по въпросите на отбраната като координиращ орган на 22 (двадесет и две) военнородолюбиви и други организации от сферата на отбраната и сигурността се обръща към Вас с молба  да се запознаете с нашите актуални искания за увеличение на пенсиите и да ги имате предвид при вземането на решения през тази и следващите години.

Предстоящото увеличение на най-ниските пенсии от 136 на 145 лв. е палиативна мярка и не решава проблемите на пенсионерите. Доходите на пенионерите сериозно изостават от натрупаната инфлация за периода 2009-2012 г. Увеличението на цените на парното, дървата за огрев, електроенергията, лекарствата и стоките за насъщното потребление  влошава допълнително социалния им статус. Българските пенсионери по жизнено равнище са върнати към нивото на 2007 година.

Ние реално оценяваме тежкото икономическо положение, в което се намира страната ни, но вие от своя страна не може да не оцените  положението на пенсионерите при замразени  пенсии вече над три години.

Предприетите мерки чрез пенсионната реформа не допринесоха за промяна на пенсиите и всичко се отлага в бъдеще неопределено време.

Изхождайки от конкретната обстановка, предлагаме да подходите прагматично, като предприемете необходимите действия, а именно:

1.     Всички пенсии, отпуснати и коригирани към 30 юни 2012 г. да бъдат увеличени от 1 ноември 2012 г. с 8%, а най-високият осигурителен доход да нарастне на 2200 лв.

2.     От 01 януари 2013 г. да бъдат увеличени всички пенсии, отпуснати към 31 декември 2012 г. с още 2%, като увеличението достигне 10%,  а най-високият осигурителен доход да бъде повишен на 2400 лв.

3.     От 01 януари 2013 г. да се начисляват вноски за държавно и обществено осигуряване пряко от работодателя, както и да се удържат лични вноски за тази цел на държавните служители и тези от ведомствата на отбраната и сигурността на страната.

4.     Несвойствените добавки, плащани към личните пенсии на пенсионерите, да бъдат прехвърлени за изплащане по условията на Закона за социалното подпомагане.

5.     При подобряване на бюджетите на страната и на  ДОО  за 2013 г. делът от брутния вътрешен продукт за пенсии да бъде ползван в процента, достигнат през 2010 г., като най-благоприятен за функционирането на пенсионната система.

6.     Пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите да бъдат коригирани съгласно предложението на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в Приложение 1.

Предлаганите мерки е целесъобразно да намерят място в законодателните актове, съпътстващи разработването на бюджетите на страната и държавното обществено осигуряване.

          Претворяването на тези предложения във Вашия мандат ще допринесат за подобряване жизненото равнище на пенсионерите в страната.

         Общественият съвет по въпросите на отбраната е готов да сътрудничи на Народното събрание и Министерския съвет по изпълнение на предложените препоръки по Ваше искане.

          Настоящото писмо е прието на заседание на Обществения съвет по въпросите на отбраната, състояло се на 25 април 2012г. в гр.София.

 

Приложение 1: Предложение на СВВП към това на ОСВО от 1(един) лист.

 

Членове на Обществения съвет по въпросите на отбраната взели решението:

1. о.з генерал-лейтенант Стоян Топалов – Председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

2. д-р Тодор Анастасов- Председател на Съюза на ветераните от войните на България

3. о.р младши лейтенант Петър Велчев- Председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

4. о.з полковник Никола Рухчев- Председател на Съюза на възпитаниците на НВ училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство

5.  о.р генерал-лейтенант Кирил Цветков- Председател на Асоциацията на Сухопътните войски на България, Председател на съвета

6. о.р капитан 1-ви ранг Станко Станков- Председател на Съюза на подводничарите в България

7. Борис Николов- Председател на Съюза на военноинвалидните кооперации в България

8. о.р полковник Спирдон Спирдонов- секретар на ОСВО

 

Приложение 1

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ КЪМ ТОВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНАТА

Във връзка с факта, че военноинвалидите и военнопострадалите, тези заслужили за Родината си български граждани пострадали при или по повод изпълнението конституционните си военни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България имат най-ниските пенсии в страната и са на последното социално стъпало, което е изключително странно, срамно и недопустимо, предлагаме:

І. Пенсиите на военноинвалидите да бъдат увеличени, като за целта се направят съответни промени в Кодекса за социално осигуряване:

1. В чл. 86, ал. 1 думите „социалната пенсия за старост” се заменят с думите „минималната работна заплата на военнослужещ“редник”(или минималната за страната) по Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България”.

МОТИВИ: Пенсиите на военноинвалидите са в размер от 116 до 180 лв. Те са в размери по-ниски от минималните пенсии за страната от 136 лв. Такива ниски пенсии са прецедент в света, Натовските ни съюзници и Европа, за ХОРА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЙНСКИТЕ СИ КОНСТИТУЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Като пример можем да посочим Полша, където пенсиите са от 800 до 1500 евра в зависимост от процента загубена работоспособност.

2. В чл. 81 се създава нова ал. 4:

(4) Наследствената пенсия на загинал при или по повод отбраната на страната се определя въз основа на минималната работна заплата на военнослужещ “редник”(или минималната за страната) по Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.”

МОТИВИ: Пенсиите на военнопострадалите наследствени от загиналите от наборна и военна служба са изключително ниски в размер на 102 лв. и следва, както тези на военноинвалидите да бъдат корегирани.

3. Създават се нов чл. 23 а към Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, със следния текст:

„Чл. 23 а. Военноинвалидите и военнопострадалите получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост.”

МОТИВИ: Изравняване правата в тази посока с ветераните военноинвалиди съгласно Закона за ветераните от войните. Получаване добавка за качеството „военноинвалид и военнопострадал”, както се получава такава добавка за качеството „ветеран от войната”.

Председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите 

(Петър Велчев)