МО има три списъка с 82 проекта за модернизация и 79 милиона просрочени задължения

09.04.2012 г. МО има три списъка с 82 проекта за модернизация и 79 милиона просрочени задължения

 Спирдон Спирдонов

Дисбалансът между заявените потребности и прогнозните ресурси за тяхното осигуряване през 2011 г. е наложило приоритизация на проектите  за модернизация на Въоръжените сили. В резултат на това са изготвени три основни списъка с 82 инвестиционни проекта. Това става ясно от Доклада на правителството за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през миналата година.  Документът чака санкцията на парламента, вече бе обсъждан от Комисията по външна политика и отбрана.

Списъците

·   Списък с приоритетни инвестиционни проекти (13 бр. на стойност до 2 млрд. лв.);

·   Списък с инвестиционни проекти с вече сключени договори (29 бр. на стойност 0.471 млрд. лв.);

·   Индикативен списък с други инвестиционни проекти (40 бр.), които може да бъдат реализирани в бъдеще.

Приоритетните инвестиционни проекти са предназначени да осигурят поддръжка на основни отбранителни способности на Въоръжените сили и създадат условия за тяхното развитие, отговарящо на съвременните реалности.

Многоцелеви изтребител

През 2011 г. са направени основните проучвания и анализи за подготовката на инвестиционния проект за „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка”. Сформиран е проектен екип. През януари 2011 г. до държави-производителки са изпратени Заявки за информация за придобиването на нови или употребявани многоцелеви бойни самолети и бяха анализирани получените отговори.

Контингентите зад граница

Окомплектоването на българските контингенти зад граница и осигуряването на войските беше основен приоритет за Министерството на отбраната, е записано в доклада. Бойните бронирани колесни машини ASV M1117 Guardian продължават да изпълняват задачи в Афганистан и в България. Започната е процедура по подписване на три годишен договор с американската страна за поддръжка на бронираните бойни машини, чрез осигуряване на интегрирана логистична поддръжка за период от 36 месеца по Програмата на САЩ за подпомагане в областта на сигурността  (FMF, Foreign Military Financing). Контингентът ни в Афганистан е оборудван със съвременни прибори за наблюдение, което повишава безопасността на военнослужещите в зоната на операцията.За изпълнение на решението за участието на фрегата „Дръзки” в международната операция на НАТО „Обединен защитник”, Министерството на отбраната е сключило договори за ремонт и обслужване, извършени в пълен обем за кратък срок.

Авиацията

Сключено е Рамково споразумение за осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29 за срок от 4 години, в което се предвижда изпълнение на ремонти, за които е налице технологична възможност и в българско предприятие. Министерството на отбраната е подписало Рамково споразумение и сключило първия конкретен договор за осигуряване на интегрирана логистична поддръжка на самолети С-27J „Спартан“. Споразумението е за период от 10 години. Първият договор е със срок от пет години и обхваща възстановяване на авариралия самолет и доставки на резервни части и материали, логистична поддръжка, обучение на летателен и инженерно-технически състав.

Доставени са три вертолети AS565 MB „Пантер” за Военноморските сили. Приключи базовото обучение на летателния състав с инструктор и са доставени резервни части за вертолетите и двигателите.

Автомобилите

Изпълнен е Третият конкретен договор за доставка на военни колесни превозни средства с марка „Мерцедес-Бенц“. Съгласно договора и сключеното към него Допълнително споразумение, са доставени 137 броя автомобилна техника, включващи леки автомобили с повишена проходимост (бронирани и небронирани), товарни автомобили, автобуси, микробуси и специални машини. Усвояването на производственото оборудване, технологии, софтуер и хардуер за техническо обслужване и ремонт на автомобили марка „Мерцедес-Бенц” е допринесло за съкращаване на разходите по поддръжката на автомобилите.

Предизвикателства и трудности

Даокладът отчита, че предизвикателство през изтеклата година е било изпълнението на проектите за модернизацията на Въоръжените сили в условията на икономическа криза и бюджет под 1,5% от Брутния вътрешен продукт.

Имало е затруднения със своевременното провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки и услуги. Независимо от това се отчита увеличаване на броя на проведените процедури, завършили със сключване на договори. От общо 151 процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на стоки и услуги са сключени 132 договора, от които 16 рамкови споразумения, а 21 процедури са прекратени. За сравнение, през 2010 г. са проведени 68 процедури, от които 12 са прекратени. Остава приоритетен ясният ангажимент към публичност и откритост на процедурите за възлагане на обществени поръчки с цел конкуренция и предотвратяване на корупционни практики.  Всички процедури са публично обявявани, включително и специалните обществени поръчки, като информация за всяка процедура се публикува на интернет страницата на Министерството на отбраната. През 2010 г. и 2011 г. над 70% от процедурите са открити обществени поръчки, докато през 2009 г. и 2008 г. – около 50%.

Задължения

След изготвяне на годишния финансов отчет  окончателно отчетени задължения на Министерството на отбраната към 31.12.2011, са в размер на 130 764 936 лв., се посочва в писмен отговор на министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос на народния представител Атанас Мерджанов.  Задълженията към края на миналата година са за  изплащане на 3-ти вертолет „Пантер” – 14 500 000 лв.; доставка на горива и др. разходи – 13 500 000 лв.; задължения на Военномедицинска академия – 92 053 832 лв.; задължения на други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити                                                                             – 10 711 104 лв.

Към  31 март т.г., се отбелязва в отговора, Министерство на отбраната е изплатило всички свои просрочени задължения. Изключение правят 79 млн. лв. задължения на  Военномедицинска академия. За близо 60 % от тях министърът на отбраната е одобрил погасителен план чрез заделяне на по 2 млн. лева ежемесечно от получаваните средства по клинични пътеки, съкращаване на личен състав, намаляване на разходите за консумативи, продажба на земя, сгради и медицинска апаратура.

На снимката: По третият конкретен договор за доставка на военни колесни превозни средства с марка „Мерцедес-Бенц“ в армията влязоха 137 броя автомобилна техника, включващи леки автомобили с повишена проходимост (бронирани и небронирани), товарни автомобили, автобуси, микробуси и специални машини.