В МО има още един щаб. Той е за защита при бедствия

21.03.2012 г. В МО има още един щаб. Той е за защита при бедствия

 Спирдон Спирдонов

Негов ръководител е заместник-министърът на отбраната Валентин Радев. В понеделник се е провело и първото му заседание, съобщи Пресцентърът на МО. Създаден е със заповед на министъра на отбраната в съответствие с последните промени на Закона за защита при бедствия. Досега към министъра на отбраната имаше Съвет за защита при бедствия. Новият щаб ще подпомага министъра на отбраната при организирането и контрола на дейността във въоръжените сили за преодоляване на последиците от бедствията, както и при осъществяването на ръководството и координацията на формированията, участващи в овладяването на последствията от бедствията. 

Според Закона за защита при бедствия у нас трябва да функционира единната спасителна система, която включва структури на министерства и ведомства; общини; търговски дружества и еднолични търговци; центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения; юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни формирования и въоръжените сили. Министрите и останалите органи, посочени в закона, предприемат мерки за намаляване на риска от бедствия; участват в разработването на Националния план за защита при бедствия и планират и осигуряват неговото изпълнение; поддържат в готовност сили и средства и осигуряват участието на подчинените си структури като съставна част на единната спасителна система в съответствие с Националния план за защита при бедствия; извършват контрол за изпълнението на мерките по защитата в съответствие с делегираните им от законите правомощия. За изпълнение на задълженията си по Националния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб се създават със заповед ведомствени щабове, регламентира законът.

Състав на Щаба за защита при бедствия на МО: ръководител е заместник-министърът на отбраната Валентин Радев, включени са още заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Пламен Манушев, заместник-командващият на Съвместното командване на силите контраадмирал Валентин Гагашев, заместник-командирите на видовете въоръжени сили бригаден генерал Нейко Ненов, бригаден генерал Румен Радев, комодор Георги Мотев, заместник-директори на дирекции от Министерството на отбраната и заместник-ръководители на структурите, подчинени на министъра на отбраната.

На 14 октомври м.г. правителството прие Национален план за защита при бедствия за 2012 г. Според него Българската армия поддържа 93 модулни формирования, специализирани за действия при различни кризи и ликвидиране на последствия от бедствия, както следва: 14 модулни формирования за ликвидиране на последствията от наводнения, 9 модулни формирования за ликвидиране на последствията при земетресения, 23 модулни формирования за действие в зимни условия, 17 модулни формирования за гасене на горски и полски пожари и 16 модулни формирования за унищожаване на невзривени бойни припаси на територията на страната. За участие в ликвидиране на последствия от производствени аварии с отделянето на силно токсични химически вещества, биологични микроорганизми и радиоактивни вещества Българската армия поддържа 8 специализирани модулни формирования. Освен това Българската армия има подготвени 6 модулни формирования за ликвидиране на последствията при авария в АЕЦ Козлодуй.

На снимката: Валентин Радев, заместник-министър на отбранатна и ръководител на Щаба за защита при бедствия в МО.