Храната във военните столове поевтинява наполовина?! Новината е от преди 30 години

19.03.2012 г. Храната във военните столове поевтинява наполовина?! Новината е от преди 30 години

 Спирдон Спирдонов

В днешните времена, когато цените на хранителните продукти растат непрекъснато, е най-малкото любопитно да се върнем в армейската действителност три десетилетия назад. Когато храната в гарнизонните столове например поевтинява наполовина. За много от съвременниците ни опитът от тогавашните войскови стопанства няма да се впише в сегашните пазарни условия. Макар, че наблюдаваме действия на правителството силово да сваля цените, като на яйцата например. Другият повод за историята, която следва по-нататък е предстоящото отбелязване на 90-годишнина от рождението на генерал-лейтенант Герман Германов. От 1958 до 1981 г. той оглавява Тила на Българската народна армия. Заслугите му за развитие на различните видове осигурявания са много. Една от тях са т.нар. войскови стопанства. Ето и разказът.

Полковник от запаса Иван Братоев, бивш началник на служба “Войскови стопанства” и бивш началник на “Войсково и обществено хранене” на МНО: „За цялостното изграждане на системата за самозадоволяване на армията с основни селскостопански продукти, колегиумът на МНО през 1976 г. реши генерал-лейтенант Герман Германов да създаде в тила на БНА служба за войсковите стопанства, включваща в себе си войскови, прикухненски и  пристолови стопанства. Бяха оборудвани помещения за отглеждане на животни, съхранение на готовата продукция и нейната обработка, съхранение и ремонт на техниката, за личния състав и т.н. Закупиха се високопродуктивни елитни селективни животни. Назначени бяха опитни агрономи, зоотехници, ветеринарни лекари, инженери за поддръжка на техниката. Отделно - шофьори, трактористи, стопански работници и 200 войници – ограничено годни за служба. Основната задача беше да се произведе качествена и високодобивна селскостопанска продукция, която да самозадоволи личния състав на БНА.

Благодарение на генерал-лейтенант Герман Германов бяха изготвени, съгласувани и утвърдени всички необходими документи от министерствата на земеделието и труда. Това бе постигнато с изключителния професионализъм, колегиално сътрудничество между генерал-лейтенант Германов и тогавашния министър на земеделието Ганчо Кръстев, който не пестеше сили и време, за да помага в това ново за армията и държавата предизвикателство.

Към края на третата година бяха достигнати следните резултати в самозадоволяването на целия личен състав на БНА: месо (всички видове) – 120%; яйца – 107%; мляко – 87%; риба – 6%; зеленчуци – 130%; плодове – 24%.

В изпълнение на указание № 12 от 1981 година на началника на тила на БНА генерал-лейтенант Германов на всички столуващи и на зачислените на котлова храна срещу заплащане се осигури минимално поевтиняване на храната, средно за БНА с 34%, а по видове въоръжени сили бе следното: СВ – 34%; ПВО и ВВС – 32%; ВМФ – 30%; РГК – 36%. С 50% беше поевтинена храната в гарнизонните столове в Пловдив, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново, Враца, Видин, Търговище, Балчик, Мусачево, Божурище и София, а с 40% в гарнизонните столове в Хасково, Елхово, Звездец, Телиш, Свищов, Плевен, Пазарджик, Сандански, Сливница, Ловеч и Горна Малина. Поделенията, към които не бяха разкрити столове за обществено хранене, служителите им се зачисляваха на котлова храна, като ползваха процента на поевтиняването на храната на поделението.

Изготвена и внедрена беше програма за диетична храна на столовете за обществено хранене с предварително записване, а в София беше отделен специален стол за диетично хранене с ползване на съответния процент поевтиняване на храната.

Постъпленията от чистия доход на спомагателните стопанства – 30 и 25% от свръхплановия чист доход от сметките, се използваха за поевтиняване на храната на личния състав на БНА.”

Коментарът? Той може да бъде в различни посоки. Минало незабравимо, ще кажат някои. Други изобщо няма да повярват на този разказ. За трети е абсурдно за една съвременна, в т.ч. и професионална, армия, каквато е и българската, да се занимава с добив на месо, зеленчуци, яйца и т.н. Всеки ще намери аргументи в защита на своята теза. Зевзеците ще видят в това пример за разликата между тила и логистиката. Някои обаче ще попитат какво стана с тези стопанства. И те ще бъдат прави. Даже много прави.