1889 запасни и резервисти членуват в СОСЗР в Пловдивска област

18.02.2012 г.  1889 запасни и резервисти членуват в СОСЗР в Пловдивска област

 Клубната база остава най-тревожният проблем за организацията.

Спирдон Спирдонов

През изминалата година в Пловдивската областна организация на СОСЗР са приети нови 207 запасни и резервисти. В момента тя наброява 1889 души. Това става ясно от годишния отчетен доклад на председателя на Областния съвет на СОСЗР бригаден генерал от резерва Янко Янев. Работят 6 общински и 5 районни организации, както и 112 дружества и клуба.

Най-голяма е Пловдивската общинска организация. Тя наброява 789 запасни и резервисти. За съжаление през 2011 г. численият й състав е намалял с 67 души. Според областния председател обаче потенциалът е много по-голям. Като пример за ефективна работа са посочени организациите в районите „Западен”, „Южен” и „Източен”.

Що се отнася до клубната база, в града има известен успех, но крайно недостатъчен. Получено бе помещение от Общинския съвет в район „Тракия”. Проведена е била  процедура по искане на бившата сграда на военното комендантство за нуждите на организацията, но е  получен категоричен отказ от новата общинска администрация. Това се определя като от най-тревожните проблеми, стоящи пред областната организация и особенно пред общинската в Пловдив. На практика, посочва бригаден генерал Янев, разполагаме с един офис за областното и общинското ръководство и два клуба. Изгонени бяхме, уточнява той, от клуба на ул. „Копривките”. Останалите районни организации ползват клубове на други общественни организации, което не създава условия за нормален съюзен живот. Във връзка с този проблем, казва областният председател, бяха изпратени и писма до МО с молба да ни бъдат предоставени за ползване конкретно посочени помещения, собственост на министерството.

Карловската общинска организация е втората по числен състав и според оценката в доклада е една от най-добре устроените и най-добре функциониращите не само в областта, но и в страната. Тя наброява 565 члена, разпределени в 25 дружества и клубове. Нарастнала със 116 души. В състава й са приети 111 жени на военнослужещи. От 2005 г. насам организацията има годишен ръст на членската маса от 25 %.

Карловската организация също има проблеми с клубната база, част от която беше отнета от МО. Тя обаче, според бригаден генерал Янев, има голям потенциал и бъдеще. Фактът, че дружествата от други общини искат да се включат в нейния състав, говори сам по себе си за притегателната й сила.

Третата по големина общинска организация в областта е в Брезово. Тя наброява 289 души. Разпределена е в 16 дружества и то в населени места, където никога е нямало поделения на БА, МВР, ГУСВ и други. Почти всички дружества имат клубна база. В дружествата и клубовете, се посочва в доклада,  бяха проведени много мероприятия, които характеризират общинската организация като особено дейна и ползваща се с авторитет сред обществото.

Асеновградската организация е четвърта по численост. В нейния състав има 182 запасни и резервисти, които са организирани в 8 дружества. Основен проблем при нея е съсредоточеността й в чертите на града и са обхванати важни населени места с голям потенциал за съюзна дейност.

Бригаден генерал Янев не спестява констатацията, че не е решен въпросът с основаването на нови дружества и организации в голяма част от общините на областта като Първомай, Хисаря, Стамболийски, Раковски, Перущица, Кричим, Лъки, Калояново, Съединение, Куклен и Марица. Независимо, че членовете на Изпълнителното бюро на общинския съвет са провели много срещи с представиетли на запасното войнство от тези общини. Желане има, но въпросът опира до поемане на отговорност за ръководство на новосформираните структури.

На снимката: СОСЗР-Пловдив, остава само с клубовете, които бяха предоставени от предищшния кмет капитан от запаса Славчо Атанасов.