Финансовото министерство: Няма пари за честване на 100-годишнината от Балканските войни

10.02.2012 г. Финансовото министерство: Няма пари за честване на 100-годишнината от Балканските войни

 Спирдон Спирдонов

Правителството прие в сряда решение за създаване на Национален инициативен комитет за честване на 100 години от Балканските войни (1912-1913г.) през 2012 и 2013 г. Учудващо, както личи от стенограмата на заседанието, този въпрос е предизвикал сериозна дискусия. Срещу предложението скача финансовото министерство в лицето на заместник-министъра Владислав Горанов. Дори още в началото премиерът Бойко Борисов иска точката да отпадне от дневния ред.

Министерството на финансите не е съгласно с точката в решението, която предвижда да се възложи на министерствата на вътрешните работи и на отбраната да изготвят и предложат на Министерски съвет Постановление на Министерски съвет за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на МО, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерски съвет и общините за изпълнение на мероприятията по плана за националните чествания на сто години от Балканските войни.  Що се отнася до парите, министърът на отбраната Аню Ангелов уточнява: ”...това е последващ въпрос. Сега създаваме инициативния комитет. Този инициативен комитет ще се събере, ще направи анализ какво ще се прави като програма и тогава ще предложи конкретни средства, които трябва да се заделят. Дали имаме или няма, дали те могат да бъдат за сметка на бюджетите на отделните министерства – това е друг въпрос.”

Доста грубо обаче прозвучават думите на заместник-министър Горанов: „След като веднъж е разпределен бюджетът и е гласуван от Народно събрание, не сме факири да търсим пари за различни инициативи на министри, които не ги припознават като инициативи, които трябва да се финансират в рамките на техните бюджети.” Като че ли честването на тази годишнина е на един или друг министър, а не на цялата страна.

Очевидно премиерът разбира колко лошо звучат думите на заместник-министъра на финансите и смекчава напрежението: „В никой от нас няма съмнение, че 1912 г., 1913 г. е изключително светла дата и не бива изказването на господин Горанов да се бърка с волята и желанието на държавата да отбележи тези светли дати и събития. Тези дати и събития са били ясни при съставянето на бюджетите на съответните министерства, на съответните общини, на всички, които искаме да ги отбележим. Най-лесният начин е да дойдете при мен с искане с едно постановление да преразпределим отнякъде пари. И това, което господин Горанов ви казва, е да не свиквате да се учите така, защото няма нещо маловажно в държавата – дали ще е светла дата, дали ще е плащане по някакъв друг елемент или ще покриваме сега щети от бедствия и аварии, или ще даваме за музеи, то все е разход. И затова в управлението на държавата са измислили да има бюджет. Този бюджет, който се консолидира от министрите, приема се от Парламента и става закон. С една дума, Министерството на финансите в случая изпълнява закона. Не спорим дали това е светла дата, тя е изключително светла дата и ние ще я отпразнуваме подобаващо. Въпросът е да бъде с необходимата тежест и уважение, но всякакво разточителство и харчене на пари повече от необходимото, да не бъде допуснато. Това иска да ви каже Горанов, без да спорим с вас дали това е важно или не.”

Министърът на отбраната Аню Ангелов уточнява, че тези средства не са толкова за мероприятия и за организация. От няколко години, казва той, по Закона за военните паметници общините се разпореждат с тяхното състояние и поддръжка. От три години на общините не са отпускани средства за поддръжка на военните паметници. Премиерът го подкрепя: „Затова ще се наложи там да се потърсят средства. Те не са в бюджета на Министерство на отбраната, те не са в бюджета и на Министерство на вътрешните работи. Те трябва да бъдат в бюджетите на общините.”

Пълна подкрепа на предложението има от МВР. Заместник-министърът Веселин Вучков казва: „Господин премиер, може би всеки има основание за това, което каза, но искам да отбележа все пак повода за създаването на този комитет. Преди сто години големи части от днешната територията на България се присъединяват към своята майка Родина. Сто години точно от момента, в който големи територии стават част от това, за което са копнели дълги години. Само мога да кажа къде е била границата. Голяма част от Югозападна България не е била част от територията на България. Така 1912 г. е изключително важна от всяка гледна точка. Още стоят старите турски гранични постове, ако се тръгне по Рила планина, полуразрушени, точно между град Кочериново и с. Бараково, където минава река Рилска, на моста е била границата. Даже аз имам снимки на турски граничари и български от това време. Освен това, сега, по време на почивката, която имах около Нова година, имах възможност да се срещна с кметове и хора от Разлог, от Банско, от с. Баня, от други села и градове на Югозападна България и трябва да ви кажа, че всички очакват държавата да подкрепи общините, така че да може да се отбележи тази изключително светла дата. В началото на Балканските войни преди сто години големи части от територията, която днес представлява България, са се присъединили към своята майка Родина и по този начин поне една малка част от тези несправедливости, които сме имали като национална съдба, са били възстановени, макар и не изцяло. Така че смятам, че все пак трябва да намерим сили, да намерим някакво финансиране за тези мероприятия, които са изключително важни.”

В края на краищата правителството взема решение за формиране на Национален инициативен комитет за честване на 100 години от Балканските войни (1912-1913г.) през 2012 и 2013 г. с председател вицепремиера Цветан Цветанов, заместник-председател Августина Цветкова – заместник-министър на отбраната, в който влизат представители на министерства, ведомства, културни и научни институти, областни управители, общини и неправителствени организации. Според премиера въпросът с парите ще се решава по-късно, когато се направи плана и разчета за необходимите средства.