Генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков: Не съм натоварвал никого да ми е говорител

29.01.2012 г.  Генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков: Не съм натоварвал никого да ми е говорител

 Otbrana.com

В редакцията на „Отбрана” се получи писмо от генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков, председател на Асоциацията на Сухопътните войски и бивш командващ Сухопътните войски. Поводът е опитите за некоректното използване на името му и пасажи от неговата книга. Държа да заявя, посочва той, че не съм натоварвал никого с ролята на мой говорител или с реклама на книгата ми, не съм разрешавал използването на пасажи от нея, без да се упомене откъде са взети за публикуване и да се използва името ми в различни спорове и запитвания.

Писмото

В последно време зачестиха опити за използване на името ми и пасажи от книгата ми „Под сянката на промените и пагона” в различни издания и в хода на пресконференции и срещи от различно естество. Почти винаги пасажите от книгата ми се откъсват от общия контекст на раздела и смисъла на цялата книга и използването им добива тенденциозен характер. Държа да заявя, че не съм натоварвал никого с ролята на мой говорител или с реклама на книгата ми, не съм разрешавал използването на пасажи от нея, без да се упомене откъде са взети за публикуване и да се използва името ми в различни спорове и запитвания.

Постарах се в книгата си да бъда честен към себе си и към отразяването на събитията. Но това е моята истина и моето разбиране за живота, политиката в областта на отбраната и военната служба, което не съм крил никога и съм го заявявал открито, назависимо кое правителство е на власт и те не задължават никого. В едно демократично общество всеки, избран от народа да упражнява властта му, има право да взема решения, каквито смята, че са нележащи и полезни за държавата и всеки има право да изказва своето мнение за тези решения, което е и богатството на това общество. Затова препоръчвам на всеки да говори от свое име или от името на тази организация, която представлява, а не да се крие зад чужди думи и мисли. Още повече, че по този начин, в повечето случаи, дори без да съзнава, вреди на мен и на организацията, която имам честта да ръководя и представлявам.

А Асоциацията на Сухопътните войски на България има амбициозни планове в областта на военната история, за реализирането на които се надява на подкрепата на други организации и на Министерството на отбраната. Нямам нужда от реклама и защита! За мен са достатъчни думите на хората, които са прочели книгата ми, че са открили себе си в нея, за което им благодаря.

Кирил Цветков, о.р. генерал-лейтенант, председател на Асоциацията на Сухопътните войски на България