Генерал Симеонов може и да остане още една година началник на отбраната

27.01.2012 г. Генерал Симеонов може и да остане още една година началник на отбраната

 Спирдон Спирдонов

Министърът на отбраната Аню Ангелов не изключи тази възможност в отговор на въпрос по време на днешната си пресконференция. В началото той информира, че армията активно се включва в оказването на помощ на населението в районите, където зимните условия са особено тежки. Направи и кратък отчет на свършеното през 2010 и 2011 г. Точно преди две години той бе избран за министър на отбраната.

Генерал Симеон Симеонов

По силата на действащия закон няма възможност за удължаване на мандата на генерал Симеонов като началник на отбраната, каза министърът. И предостави думата на генерал Симеонов, който отбеляза: „Не става въпрос само за генерал Симеонов. Въпросът е принципен и е в зависимост от тълкуването на Закона за отбраната и Въоръжените сили и от гледната точка на юристите. Сега за мен не е време да обсъждаме мандата на началника на отбраната и продължителността му. По-важното в момента е да успеем да съхраним авторитета, вярата и способността на военнослужещите от Българската армия. Както аз, така и министър Ангелов, трябва да работим в една посока за преодоляване на последиците от намаляването на бюджета на МО и оптималното разпределение на наличните средства в интерес на Българската армия в условията на криза.”

Миродавни в това отношение са юристите в МО, правителството и президентската институция, допълни министърът. Ако има възможност, посочи той, генерал Симеонов ще остане. Бих поискал, каза министърът, да остане още една година началник на отбраната, за да даде възможност да подготвим новия. Все пак се застрахова, че всичко зависи от закона.

Бойко Ноев

Нямам никакви специални взаимоотношения с Бойко Ноев, каза министър Ангелов. Той идвал в министерството, като бивш военен министър, както това правели Георги Ананиев и други предшественици на Аню Ангелов. Съветвам се с тях, питам ги как са решавали някои от въпросите, посочи министърът. Въпросът беше продиктуван и от разпространената информация, че Бойко Ноев е предложен за секретар по отбраната и сигурността на новия президент Росен Плевнелиев.

Генерал-майор от резерва Ангел Марин

Това, което зависеше от мен го свърших, отбеляза министърът на отбраната по повод награждаването на бившия вицепрезидент генерал-майор от резерва Ангел Марин с орден „Стара планина” – с мечове първа степен и появилите се след това изявления на премиера и други лица, че отличието е незаслужено. Той е получил предложението от 11 неправителствени организации и е преценил, че може да го внесе в Министерски съвет. По-нататък, посочи миинстърът, не зависи от мен.

Росен Плевнелиев

На 7 февруари ще има разширен Съвет по отбрана с участието на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев. Там на държавния глава ще бъде представено командването до командир на бригада и база. На този етап има указ на президента, според който той ще има секретар по отбрана и сигурност. Никой не ме е питал за предложения, каза министър Ангелов. Няма указ за генерал или адмирал, който да бъде съветник на върховния главнокомандващ по военната сигурност, включително и за длъжността.

Полковник от резерва Веселин Иванов

До края на февруари заместник-директорът на служба „Военна информация” полковник от резерва Веселин Иванов ще продължава да изпълнява задълженията на директор. До тогава се очаква да бъде определен и назначен титулярен директор. Няма окончателно решение, въпросът все още не е обсъждан с президента, каза министърът. Той допълни, че законът за военното разузнаване ще бъде приет от Народното събрание през зимната сесия.

Бригаден генерал Румен Радев

Под ръководството на заместник-командира на ВВС бригаден генерал Румен Радев е подготвена, както се изрази министърът, канавата на инвестициониня проект за придобиване на нов многоцелеви изтребител. Все още обаче някои държави подобрявали информацията си. Купуването или не, ще зависи от бюджетните прогнози за 2013 г. Ако успеем да отделим средства, уточни министърът, проектът може да влезе в Народното събрание в края на тази година. Има и още едно съображение. Следващата година е изборна. Ще отчетем и това и ще преценим дали да натоварваме с плащания следващото правителство, посочи министърът.

Бригаден генерал Драгомир Димитров

Министърът на отбраната Аню Ангелов е представил вчера новото ръководство на Националната разузнавателна служба. Президентските укази, каза той, бяха подписани късно в сряда вечерта, преди Росен Плевнелиев да отлети за Брюксел. Заместник-директор на службата до назначаването на титуляр директор е бригаден генерал Драгомир Димитров. Полковник Георги Миленов е заместник-директор

Генерали

В най-скоро време ще има нов указ за длъжностите, които изискват висши военни звания, стана ясно от думите на министъра. Всички промени обаче ще бъдат към 1 юли т.г., а не за 6 май, когато е Денят на храбростта и Празник на Българската армия.

Още през тази година ще бъдат сключени договори с 300-400 резервисти. Това ще стане след окончателното приемане на закона за резерва, уточни министърът. Вчера депутатите го гласуваха на първо четене.  Почти е готов и правилникът за прилагането на закона. Тепърва Министерството на отбраната ще развива пропагандна кампания за привличаенто на резервисти.

Още от пресконференцията

През първите две години от моя мандат стабилизирахме системата на отбраната, разплатихме натрупани задължения, създадохме необходимите стратегически и нормативни документи и пристъпихме към тяхното осъществяване, заяви министърът на отбраната Аню Ангелов. Той посочи, че предприетата административна реформа осигури функционирането на интегрирания модел на управление, значително е намален съставът на администрацията и е постигната по-висока ефективност в дейността й. Въведени са антикорупционни мерки, повишена е ролята и е активизирана дейността на контролните органи в Министерството на отбраната. Въведена е нова система за кариерно развитие на военнослужещите, както и нова система за снабдяване с униформено облекло. „В условия на финансова и икономическа криза успяхме да запазим социалните компенсации на военнослужещите, като дори успяхме да възстановим и да въведем нови допълнителни възнаграждения”, каза министър Ангелов. 
„През 2011 г.

върнахме фокуса върху бойните способности

на въоръжените сили чрез три ключови приоритета: учения и бойна подготовка, участие в мисии и операции, модернизация. През 2012 г. имаме амбицията да продължим активната подготовка на военните формирования и да увеличим броя на ученията”, заяви министър Ангелов. Ще се акцентира на съвместната подготовка на формированията от Българската армия с цел надграждане на способности, като и трите вида въоръжени сили ще участват във важни мащабни учения, включително

тристепенното командно-щабно учение „Есен – 2012 г.” и националното учение с бойни стрелби „Шабла – 2012 г.”

На тактическо ниво в Българската армия ще бъдат проведени общо 124 учения. Планирани са и учения за сертификация на различни военни формирования.

Министър Ангелов посочи, че през тази година ще бъде увеличен и броят на съвместните

българо-американски подготовки.

През 2012 г. те ще бъдат 22 и ще се проведат в страната и в чужбина. В тях ще участват 5 500 военнослужещи - с една трета повече в сравнение с 2011 г., когато бяха осъществени 15 съвместни подготовки и в тях участваха близо 3 000 военнослужещи, отбеляза министър Ангелов. 

Освен засилената подготовка,

приоритетите през 2012 г.

ще бъдат: изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили чрез реорганизация на тактическите звена и въвеждане на нови доктрини за използването на въоръжените сили, завършване на подготовката и успешното сертифициране на първата батальонна бойна група на Сухопътни войски, ангажирано участие в мисии и подготовка за изпълнение на Стратегията за трансформиране на нашето участие в Афганистан, прилагане на Закона за резерва и набиране на първите резервисти. Проектите за модернизация ще бъдат насочени към осигуряване на логистична поддръжка и поддържане в оперативна готовност на новата бойна техника и подготовката на проектите по „интелигентна отбрана” в рамките на НАТО. 

По отношение на реформата, министър Ангелов отбеляза, че през 2012 г. ще пристъпим към

преструктурирането на формированията от тактическо ниво и ще бъдат извършени 30% от съкращенията на личния състав,

предвидени в Плана за развитие на въоръжените сили до 2014 г. Засегнати ще бъдат близо 2700 военнослужещи и 400 цивилни служители. На голяма част от военнослужещите от закриваните гарнизони - Враца и Мусачево, ще бъде дадена възможност да продължат да служат в други гарнизони. Новият Регистър на вакантните длъжности в Българската армия ще бъде готов през февруари, посочи министър Ангелов.

С изтеглянето на два медицински екипа от Херат през 2012 г. ще започнем изпълнението на Стратегията за трансформиране на участието на въоръжени сили в операцията на НАТО в Афганистан. „През 2012 г. ще продължим досегашното си участие в операциите и мисиите под егидата на ООН, НАТО и Европейския съюз”, отбеляза министър Ангелов и допълни, че е планирано и участието на един кораб - клас „фрегата” в операцията на НАТО в Средиземно море „Active Endeavor”. През изминалата година в операции и мисии зад граница са участвали общо 1739 военнослужещи. 

„През 2011 г. отчетохме затруднения със своевременното провеждане на процедури за възлагане на

обществени поръчки за доставки и услуги.

ъпреки всичко броят на проведените процедури, завършили със сключване на договори, е увеличен”, отбеляза министърът на отбраната и поясни, че от 151 процедури, проведени през 2011 г., са прекратени 21, или 14% от тях. За сравнение - през 2010 г. са прекратени 18%, през 2009 г. - 38%, а през 2008 г. съответно 46%.

„По-важният извод е ясният ангажимент към публичност и откритост на процедурите за възлагане на обществени поръчки с цел конкуренция и предотвратяване на корупционни практики. Всички процедури са публично обявявани, включително и специалните обществени поръчки, като информация за всяка процедура се публикува на интернет страницата на Министерството на отбраната”, заяви министър Ангелов. През 2011 г. от общо 151 проведени процедури – 112 са открити обществени поръчки; през 2010 г. от 68 проведени процедури – 54 са открити. За сравнение - през 2009 г. от 84 проведени процедури откритите са 44; а през 2008 година от 117 проведени, откритите са 54. 

 

На снимката: Министърът на отбраната Аню Ангелов и началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов дадоха първата си за тази година пресконференция.