Ракетчиците и артилеристите отчетоха годината

25.01.2012 г. Ракетчиците и артилеристите отчетоха годината

 Спирдон Спирдонов

Клуб „Ракетни войски и артилерия”, който носи името на Олимпий Панов, има всички основания да се гордее със своя организационен живот. Това стана ясно на годишното отчетно-изборно събрание, което се проведе в РКИЦ. При нас членуват 66 изявени ракетчици и артилеристи, посочи председателят на клуба генерал-майор от резерва Вълчо Фотев.

Почетен председател на клуба е ракетчик №1 генерал-лейтенант от запаса Димитър Тодоров, който скоро навърши 90 години.

На събранието бе изразена тревога от днешното състояние на отбраната и армията, от недостатъчните финансови средства, които се предоставят на МО и от все по-влошоващия се социален статус както на действащите военнослужещи, така и на запасните и резервистите. Пролича несъгласието със създадените антиармейски настроения в обществото и опитите за лишаване на военнослужещите от обезщетения, компенсации и други социални придобивки.

През тази година вниманието ще бъде насочено към отбелязването на 100-годишнината от Балканската освободителна война и решаващото участие на артилерията в нея. Членовете на клуба бяха поздравени от името на директора на дирекция „Управление на човешките ресурси” на МО полковник от резерва Иван Иванов. Това е един от нашите най-силни клубове бяха единодушни генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов – председателя на ЦС на СОСЗР и генерал-лейтенант от запаса Симеон Петковски – председател на Столичния съвет на СОСЗР и на клуб „Ракетно-артилерийско въоръжение и радиолокационан техника”. Гости на събранието бяха още генерал-лейтенант от запаса Люцкан Люцканов, генерал-майор от запаса Петко Драгоев, председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите Петър Велчев, представителят на РКИЦ Коста Пеев, полковник Здравко Марков от МО и офицери артилеристи от Българската армия. Следващата проява на клуба ще бъде на 23 февруари, когато предстои обсъждането на книгата „Страшните ракети на 76-та ФРБр” с автор полковник от запаса инж. Марин Шкодров.

На снимката: Председателят на клуба генерал-майор от резерва Вълчо Фотев анализира работата през изминалата година.

Снимкa Димитър Бебенов