Асоциацията на Сухопътните войски поздрави новия президент

24.01.2012 г.   Асоциацията на Сухопътните войски поздрави новия президент

 Otbrana.com

В редакцията на „Отбрана” се получи писмо, с което председателят на Асоциацията на Сухопътните войски генерал-лейтгенант от резерва Кирил Цветков (на снимката) поздравява новия президент и върховен главнокомандващ Въоръженитге сили Росен Плевнелиев. Генералът е председател и на Обществения съвет по въпросите на отбраната, в който членуват 19 военно-патриотични съюза и неправителствени организации от сигурността и отбраната.

****

До Президента на Р България и Върховен главнокомандващ Въоръжените сили г-н Росен Плевнелиев

Уважаеми г-н Президент,

От името на Управителния съвет на Асоциацията на Сухопътните войски на България и лично от свое име най-сърдечно и искрено Ви поздравявам с встъпването в длъжност като Президент на Р България и Върховен главнокомандващ въоръжените ни сили.

Убедени сме, че в качеството и правомощията, които придобивате по силата на Конституцията на Р България отбраната на страната и въоръжените ни сили ще бъдат обект на постоянно набюдение и грижа от Ваша страна. България се нуждае от организирана и надеждна отбрана на страната и от адекватни на предизвикателствата въоръжени сили, способни да изпълняват целия спектър от мисии и задачи в мирно и военно време.

Убедени сме също, че по време на вашия мандат ще престанат дългогодишните опити за реформиране на армията чрез намаляване на нейната численост и оперативни способности и повече внимание ще се обърне на повишаването на бойната готовност и боеспособност на формированията, на модернизацията и повишаването на обществения и престиж и издигането на социалния статус на военнослужащите.

В тези си свои усилия Вие можете да разчитате на нас - военнородолюбивите организации, за членовете на които Родина и отбрана, армия и воинска чест са винаги били смисъл на техния живот.

С уважение

о.р генерал-лейтенант Кирил Цветков

Председател на Асоциацията на Сухопътните войски на България и на Обществения съвет по въпросите на отбраната