Днес празнуват офицерите от Клуб 199

23.01.2012 г.  Днес празнуват офицерите от Клуб 199

 Спирдон Спирдонов

Офицерите от резерва и запаса работещи и работили в органите по окомплектоването на Българската армия със запасни и техника от националното стопанство  учредиха "Сдружение на офицерите от резерва и запаса Клуб 199"  (199 е номер на военно - отчетната специалност на офицерите по мобилизацията), съобщи от Своге за „Отбрана” полковник от запаса Цанко Цанков. С удовлетворение изпълняваме неговото желание да поздравим членовете на сдружението и  всички, които работят в тази сфера с днешния празник на органите на мобилизация, когато се навършват 122 години от тяхното създаване. 

Учредихме това сдружение, в което участват за сега офицери от резерва (цивилни служители от системата на Централно военно окръжие), като и офицери от резерва които са служили във военните окръжия и сега работят в цивилния живот, казва полковник Цанков. Привличаме, продължава той, като асоциирани членове, работещите в окръжията цивилни служители без офицерско звание, но с дългогодишен стаж и опит по отчета на ресурсите и окомплектоването на войските.

На национално ниво сдружението има управителен съвет, а на областно – областни клубове с председател и секретар. Целта на учредяването е да се привлекат офицерите от резерва които имат опит и знания по въпросите на работата със запасните, техниката от националното стопанство, набирането на кандидати за войници и резервисти, както и провеждането на мобилизация, да участват в разработването на нормативните документи, произтичащи от предстоящия за приемане закон за резерва.  Сдружението има амбицията да съдейства на областните и общински съвети за сигурност при изготвяне на документи, касаещи работата по защита на населението при кризи, аварии, катастрофи  и др. Членовете на клуба ще съдействат и реално ще участват в работата на областните комисии по изграждане и поддържане на военните паметници собственост на общините.

За сега сме самостоятелни, но с желание да станем колективен член на други военни съюзи, разбира се, ако ни приемат, посочва полковник Цанков. Ние, уточнява още той, няма да търсим задачи в социална дейност, патриотична работа  и международни изяви, съсредоточаваме се само върху тези въпроси, по които сме компетентни и можем да бъдем полезни.

На снимката: София, 1912 г., мобилизация за предстоящата Балканска война.