Синдикати и работодатели пак искат промени в пенсионирането на военните и полицаите

22.12.2011 г. Синдикати и работодатели пак искат промени в пенсионирането на военните и полицаите

 Време е да се помисли кой има право да решава бъдещето на военнослужещите.

Спирдон Спирдонов

Въвеждане на пенсионна възраст за всички категории лица, в това число работещите в МВР и МО. Това поискаха работодатели и синдикати на вчерашната си среща. По този въпрос предстои да работят още. В момента военносужещите и полицаите придобиват право на пенсия при наличие на 25 години осигурителен стаж (от 1 януари 2012 г. – 27) независимо от възрастта им. В Закона за отбраната и Въоръжените сили е регламентирана пределна възраст за военна служба за различните звания, но това не е обвързано с придобиването право на пенсия.

Социалните партньори настояват и за определяне на правила за това кои категории трудещи се ще имат право на ранно пенсиониране. Предлагат осигуровките на служителите от МО и МВР да скочат с 15%, за да се изравнят приходът и разходът на пенсионната система за тези хора. Въпросът е как ще изглежда тази осигуровка. Дали ще я плащат от джоба си или ще им бъдат вдигнати заплатите. Според синдикатите това е грижа на държавата.

Синдикатите и работодателите се обединиха около 10 предложения.  Едно от тях е работещите пенсионери да плащат осигуровки върху доходите си от труд, което ще увеличи и размера на пенсията им. В момента тези, които получават пенсия, без значение каква - инвалидна, за осигурителен стаж и възраст, та дори и наследствена, могат да не плащат осигуровки върху заплатата си. Става въпрос за поне 100 хиляди българи. Има консенсус и по една дълго дебатирана тема - за криминализиране на укрити осигуровки

Вчерашните разговори бяха първите от серия от три подобни срещи. Основна тема в нея бяха предложенията на синдикатите и работодателите по пенсионно-осигурителната система. Втората ще се проведе до 10 януари. Неин домакин ще бъде Българската стопанска камара /БСК/, а основната тема – промени в законодателната база, уреждаща тристранния и двустранния диалог. През февруари синдикати и работодатели ще обединят усилия за да отсеят законодателните промени.

Стъпка по стъпка синдикати и работодатели вървят смело напред и пробиват режима за пенсиониране на военнослужещите, полицаите и служителите в службите за сигурност. Народното събрание вече промени Кодекса за социално осигуряване и повиши необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от 25 на 27 години. На този етап управляващите удържаха фронта и запазиха т.нар. 20 заплати еднократно парично обезщетение при пенсиониране. И тук обаче има пробив. Променен бе Законът за ДАНС. Служителите в агенцията ще вземат при пенсиониране 15, а не 20 заплати и то не целите, а само 75 на сто от тях. Това предизвика стотици молби за напускане.

Министърът на отбраната Аню Ангелов имаше възможност в отговор на парламентарен въпрос да заяви, че повишаването на стажа за пенсиониране не влияе негативно върху мотивацията на военнослужещите. Ако направим това сравнение за периода от 1 ноември до 15 декември, каза той, знаете тази дата, 1 ноември, стана публично известно намерението за увеличаване на необходимия стаж за пенсия, числата са съответно 296 освободени военнослужещи миналата година срещу 225– тази година, т.е със 71 военнослужещи по-малко. Тук, разбира се, е логичен въпросът и на някои наблюдатели за процентното изражение на тези резултати. Те очевидно имат предвид фактът, че всяка година числеността на армията намалява, което предполага по-малки абсолютни числа на напускащите.

Още една статистика поражда различни мнения. През третото тримесечие на годината от военна служба са освободени 236 военнослужещи, като 181 от тях са напуснали по собствено желание или поради навършване на пределна възраст, а 150 са без право на пенсия.

На този етап различните идеи, включително на работодатели и синдикати, работят повече за нарастване на напрежението сред военнослужещите. Ролята на държавата и нейните институции е да не допуска това. Предстои ни да видим нейната реакция.Защото се очертава една много порочна практика. Обсъждат се и на определно ниво – вероятно в Националния съвет за тристранно сътрудничество, ще се решават новите моменти в пенсионната реформа, включително и отнасящи се до военнослужещите, а те нямат никакво представителство  там. Би могло да се помисли дали пенсионирането на военните е работа на синдикатите и работодателите.