Мачкат заместник на Военна академия, тотално газене на закони и норми

12.12.2011 г. Мачкат заместник на Военна академия, тотално газене на закони и норми

Красен Неврокопски

 

За пореден път министър Аню Ангелов показа на всичките си подчинени, че  военнообразователната система в Министерството на отбраната  е само военна и в никакъв случай образователна. След като подобри по Анювски, само девет (9) пъти за две години ЗОВС, той реализира отколешната си мечта да „командари даскалите и учените” в подчинената му отбрана. След тези незаконни промени, превърнали образованието и науката в Министерството на отбрана във вид административна дейност по управление на човешки ресурси, самопроизвелия се за „най-голям учен в системата на МО” научен пигмей, еднолично може да снема и назначава на академични длъжности офицери, изпълнявайки ролята на Академичен съвет на съответния военен ВУЗ, който  има нещастието да му бъде подчинен.

Продължава разправата с непокорни офицери от Военна академия, които познават от първа ръка безплодните му лични, образователни и научни напъни, предизвикващи ироничните забележки и усмивки в хабилитирания състав на военната ни Алма Матер още от времето, когато я командваше.

С министерска заповед беше снет и заместник-началникът по учебната и научната част на академията- полковник доцент д-р Валери Иванов. Изпратен е на понижение с три степени в рамките на притежаваното звание. Това му е «министерската награда» за това, че като част от екипа на генерал-майор Георги Георгиев, извади академията от тинята на административното и научно блато. Той не позволи Военна академия да бъде командвана от „партийно-политическите офицери за специални поръчки” в дирекция „Управление на човешките ресурси” и не даде на  екипа на МО да превърне Военната академия в санаториум за отдих на верни  на министъра резервисти от „Маршал център”, Колежа на НАТО в Рим, Тампа и техните съпруги и любовници. Борбата му за образование и наука в системата за сигурност и отбрана, завърши с наказанието му за свършената до сега апостолска дейност по укрепването и издигането на Военна академия като естествен център за модерно научно образование. Просто се оказа, че и той е от „онзи екип”, за който воинска чест, морал и етика са лична норма, а не парчето мръвка в устата на послушниците на генерала министър. А най-послушният измежду тях- полковник Захарин Марков, без да е приключил своята ликвидаторска мисия,  вече е избран за доцент и назначен за началник на учебен отдел на академията, отбелязват млади служители във ВА.

Верността и подлизурството са добре възнаградени.  И не е от значение, че в Закона за висшето образование е посочено - (Чл. 30ал.1т.9 и Чл. 32.ал.1т.6), че    заместник ректорите се избират от Академичния съвет по предложение на ректора.  За Военна академия това е изрично записано и в „Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Г.С.Раковски” ,в съответствие със ЗОВС и ЗВО,  прието от Тридесет и осмото народно събрание на 28.02.2001г, където т.13-гласи „Заместник –началникът на Военната академия „Г.С.Раковски” по учебната и/или научната част, началниците на факултети и техните заместници, директорите на департаменти, институти и филиали и началниците на катедри се избират, освобождават или отзовават по реда на Закона за висшето образование. Онези от тях, които са кадрови военнослужещи, се назначават и освобождават от длъжност и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

В същото това решение на Народното събрание е записано и, че „Началникът на Академията упражнява правомощията на ректор, а заместник началниците на академията, началниците на основни звена и техните заместници и началниците на катедри упражняват правомощията съответно на заместник-ректор, декан и заместник декан и ръководител на катедра по Закона за висшето образование”.

 За какви решения на  Народно събрание, за какъв Закон за висшето образование може да става дума, когато според Плана за развитие на въоръжените сили, подготвен от „най-добрата» експертиза в сектора за сугурност и  събрана в ръцете на  Аню Ангелов,  по неговите лични думи,  до 2014г,  думата наука и научно управление се заменят с командване и партийно-политически слугинаж. И сигурно съвсем не е случайно, че Народното събрание, в приетата на 28 юли 2011г. „Национална стратегия за развитие на научните изследвания – 2020”, в която за първи път българският парламент разглежда документ в областта на науката и иновациите в контекста на новата европейска рамкова програма за наука и иновации „Хоризонт 2020”, военното министерство не е  споменато дори . За  какъв хоризонт може да мечтае фалиралата ни отбрана, справедливо отъждествявана от народа ни с карикатурите, които я командват в този момент?

За какво образование и за каква наука в сектора за сигурност и отбрана може да се говори там, където неграмотността е издигната в култ и на нея се кланят послушните резервни слъчогледи, получили възможността да преподават прашясалите си спомени по най-модерната учебна дисциплина от Анюво време- „жалбата по младостта на нереализирания в службата резервист”.

 И накрая, към непредубедените читатели на сайта предлагаме анкета  на  млади военни, научни кадри. В нея всички посочени като възможни отговори са  правилни и могат да бъдат допълвани.

Ето и въпросът: Знаете ли какви са изискванията, за да бъдете назначен на длъжност „Заместник началник на Военна академия по учебната и научната част” от министър Аню Ангелов?:

1. Да си изведен от Военната академия поради непригодност и неспособност да ръководиш научно-образователна структура в нея, за  което лично си декларирал пред академичния съвет няколко пъти, дори предлагайки тази структура да бъде закрита;

2.  В ролята на „академичен дисидент” да си плювал и оплювал ВА, нейното ръководство и професорско-преподавателския й състав пред  всички възможни инстанции чрез  доноси, писма и рапорти;

3. Да си съвипусник на Началника на щаба по отбраната, което декларираш под път и над път, като пътна карта за израстването ти в йерархията;

4. Да си включен в „онзи личен списък на министъра” на получаващите летателни пари, без това да е записано  в изискванията за длъжността;

4.  Да си участвал във филм на военния телевизионен канал, който показва личното благоденствие на военния министър, при което като статист се разхождаш   в парка на Борисовата градина.

Но какво да се прави – в нашата държава, нашата армия или  по-скоро подобието вече на армия  ще бъде командвано, образовано и обучавано от такива „герои на нашето  време”.