Как за кратко време скочиха желаещите да напуснат час по-скоро армията?

11.12.2011 г. Как за кратко време скочиха желаещите да напуснат час по-скоро армията?

 Спирдон Спирдонов

Само за два часа в четвъртък следобяд желаещите да напуснат армията нараснаха до хиляда. Това показа непредставителното проучване на „Отбрана”. Поводът бяха упоритите съобщения в информационните емисии на едно национално радио, че депутатите са гласували промяна в Закона за отбраната и Въоръжените сили, според която максималният размер на еднократните обезщетения на военнослужещите при напускане на армията пада от 20 на 15 месечни заплати. Разбира се, че това не бе вярно, такъв текст не беше внасян нито от правителството, нито от народен представител. Такова гласуване действително имаше, но то бе за служителите в ДАНС. Честата смяна на решенията на управляващите обаче, относно пенсионната реформа и стремежът да се орязват социалните придобивки на военнослужещите, накара някои да си помислят, че и това е възможно. И да почнат да пресмятат колко дни има до края на годината, за да смогнат за подадат рапорти за уволнение, за да не изпуснат петте заплати обезщетение.

Добре е, че Пресцентърът на МО реагира бързо и пусна до медиите вярната информация, която изключва радиодезинформацията, изправила на крака военнослужещите. За съжаление на следващия ден един вестник, който по презумпция трябва да защитава правата на военнослужещите и да поднася най-компетентната информация в това отношение, съобщи с големи букви на първа страница, че вдигат възрастта за пенсиониране в армията. Истината е, че военнослужещите не придобиват право на пенсия по възраст, а на основата на осигурителен стаж. Именно той бе вдигнат от Народното събрание с промяната на Кодекса за социално осигуряване от 25 на 27 години, считано от 1 януари 2012 г. Има и още едно вдигане. С промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили депутатите увеличиха пределната възраст за военна служба на военнослужещите със сержантски, офицерски и генералски звания. Това бе предложение на правителството, за да може да се компенсира увеличаването на необходимия осигурителен стаж за пенсиониране. Защо това не бе сторено за войниците, е въпрос, който има различни отговори. Може би реалната ситуация в следващите месеци на трансформация на армията, която включва ликвидиране и предислоциране на поделения, ще наложи вдигане на пределната възраст за военна служба и на войниците. Така че за вдигане на възрастта за пенсиониране в армията не е ставало дума и не може да става, защото такова изисквание в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за отбраната и Въоръжените сили няма.

В Кодекса за социално осигуряване много ясно е записано, че военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им. Вярно е, че напоследък от експерти и различни среди на обществото се говори за въвеждане на възраст за пенсиониране на военнослужещите. Едва ли обаче точно споменатият вестник трябва да се хваща на това хоро!

Реакциите на военнослужещи след  радиосъобщенията, за които стана дума, подсказват за напрежение в резултат на нестабилния им социален статус, което не е добре за нито една армия. Те би трябвало да бъдат на вниманието на държавните институции в по-нататъшната им политика в областта на отбраната и Въоръжените сили.