Чакаме депутатите да разрешат презгранични въздушни операции с Румъния

08.12.2011 г. Чакаме депутатите да разрешат презгранични въздушни операции с Румъния

 Спирдон Спирдонов

Законопроектът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing очаква гласуване от депутатите. Самото споразумение беше подписано на 12 октомври т.г. Букурещ от българския и румънския министър на отбраната Аню Ангелов и Габриел Опря.

Air Policing е мирновременна дейност по охрана на въздушното пространство, осъществявана в Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. В нея е предвидено държавите по пътя на двустранни споразумения да уредят въпросите по изпълнение на презграничните операции за Air Policing, които засягат техни суверенни права, каквито са охраната на националната територия и разрешаването на съюзнически въоръжени сили да провеждат действия на нея.

Документът регламентира основните принципи, процедури и условия за провеждане на операциите по Air Policing. Сред водещите принципи при изпълнение на тези операции са зачитането на националния суверенитет на двете държави и пропорционалност на силата, прилагана срещу прехванато въздухоплавателно средство, се посочва в мотивите към проекта.

Със споразумението се определят и националните органи, които имат правомощия при разрешаването на тези операции и тяхното провеждане. Целта е да се създаде и гарантира ефективна и оперативна система от органи и механизми, които да са адекватни от гледна точка на време за действие и експертиза на възникващата ситуация по охрана на въздушното пространство.

Речник

Air Policing: използването в мирно време на самолети-изтребители с цел осигуряване неприкосновеността на определено въздушно пространство.

Самолет за Air Policing (дежурен изтреби­тел): военен самолет-изтребител, принадлежащ на Военновъздуш­ните сили на която и да е от двете държави, участващ в операция за Air Policing.

Операция за Air Policing: специализирана операция на самолети-изтребители в мирно време, осъществявана с цел защита на неприкосновеността на определено въздушно пространство, командвана от определено командване (Обединен център за въздушни операции - САОС) на НАТО или от национален орган в случай на нарушение на националното въздушно пространство и/или националните правила за провеждане на полети на която и да е от двете държави.

Презгранична операция за Air Policing (ПГОАП): операция за Air Policing, изпълнявана от дежурни изтребители на едната държава във въздушното пространство на другата държава.

Използване на въоръжение: използване на бордовото въоръжение на дежурните изтребители с намерение да предупредят или унищожат прехванато от тях въздухоплавателно средство.

Използване на дежурен изтребител: полет на въздухоплавателно средство, изпълняващо задача за Air Policing, включително с пресичания на държавната граница за изпълнение на назначена задача, включително и полета за завръщане до собствената авиобаза.