Научно тресавище във военната ни Алма Матер

07.12.2011 г. Научно тресавище във военната ни Алма Матер

Научно тресавище във военната ни Алма Матер

Красен Гоцеделчевски


След интервюто на началника на ВА комодор Димитър Ангелов, в отговор  получих нови материали и писма за военната ни Алма Матер. В тях се казва, че различните мнения правят сайтът по-стойностен, но изразяват и своята позиция и своето неудовлетворение  от казаното от началника.  Ето за какво става дума.

 Във Военна академия се завърна отново  генерал Маневото научно тресавище. Професори, които не могат да работят на компютър и доценти със средно образование определят съвременния облик на вуза. Раздават се академични длъжности на администратори в угода на МО. И вижте какво означава  кощунство с науката и преподавателите!   "Доцентът" генерал- майор от резерва Манев, който като началник на Воена академия, се беше назначил едновременно и по щата за доцент- цивилен служител  в катедра "Лидерство" на Факултет "Национална сигурност и отбрана" е рецензент на пасквилите на кандидат доцента Захарин Марков. По делата и становищата им ще ги познаете?, започва едно от писмата-отговор на млади  офицери.

 След като щатът се намалява с 25 бройки и още 5 за инструктурите от МО (т.е. общо с 30 човека) , колко предложения е изпратил  в МО комодор Ангелов, различни от решението на Академичния съвет и без неговото знание. И защо в тези предложения само 8 бройки са административни, а останалите 22 са от академичния състав? Колко нови административни длъжности е отворил  от идването си и колко пенсионирани военнослужещи е назначил по заповед на МО и самостоятелно.  Има ли друз ВУЗ, който да назначава със заповед на ректора си за асистенти шейсет и наколко годишни военни пенсионери, при конкуренцията на тридесет годишни випускници с афинитет към научните изследвания? , питат служители на Алма Матер ?

Генерал - министърът отмени своята заповед по проблема и това повлече крак навсякъде.Колко министерски заповеди за конкурсите във Военна академия  бяха нарушени от мандатните комисии по заповед на комодор Ангелов? И  какво стана с единоначалието- министърът се отметна и юруш за академични длъжностил Днес и сега всеки ли в армията може да отменя министерски заповеди или това се прави само за нашите хорица и послушно-приближените?

 Принципен е комодорът,  но като е такъв  да каже поименно  на кого друг, освен на полковник Захарин  Марков, е увеличил заплатата ?  И не с проценти. Точно - на колко хора ще се намалят заплатите и с колко? Откакто е дошъл новият началник на Военна академия  веднъж се бърка в джоба  на 12 старши асистенти , и втори път   на още 23 –ма цивилни служители. Става  според неговото предложение за новия щат, който никой в академията не е виждал. А заплатите ще се намалят от 20 до 35%.

Защо комодорът остави на трудов договор резервиста  Ганев и на какво основание ще му бъде изплатена сумата от 1500 лева ? Та нали  доклада за акредитацията е  изпратен по закон преди една година в НАОА  и сега само се сравнява за достоверност и изменения.  Ето това е цинизъм , на недоучилия докторант на Военна академия, да се изплащат пари за дейност, която е трябвало да свърши преди да бъде уволнен поради пределна възраст. И колко ли други военни пенсионери във Военна академия кътат преписаните материали по време на  службата, за да им влязат в работа на по-късен етап по най-новата учебна дисциплина "Военна носталгия"?, недолстват качествени млади кадри на Алма Матер.

 Как , как ще бъде  приоритет научната дейност в академията, след като научният отдел се закрива, а книгите ще бъдата давани на килограм? Проверка в новата Национална стратегия за научни изследвания показва, че няма и ред за Министерството на отбраната. Защо ли ? Ами  защото в МО науката е забранена дума и за нея снемат от длъжност! Справка  с  Плана за развитие на въоръжените сили-2014 ни убеждава, че  думата «НАУКА» и производните и научен , научно и научни не се споменават нито един път!

Така ще се развива армията ни,  по Аньовски - без наука. И по бай-Ганьовски - до второ  нареждане!