В Румъния няма военна пенсия по-ниска от 750 евро, у нас...

05.12.2011 г. В Румъния няма военна пенсия по-ниска от 750 евро, у нас...

 Спирдон Спирдонов

Как живеят пенсионираните военнослужещи в Румъния? Това е единият от въпросите, на който отговаря полковник от запаса Иван Иванов, дългогодишен председател, сега заместник-председател и отговарящ за международните връзки и отношения в ръководството на Регионалния  СОСЗР в  Русе в интервю за последния брой на списание „Военен глас”. Вече осем години членовете на неговата организация имат отлично сътрудничество с колегите си от Гюргево. У нас?  Има полковници от запаса с по 125 евро пенсия?!  Има и бойни пилоти  с 21-годишен стаж на реактивни самолети, които вземат по 330 лв. пенсия?!

Ето и отговорът на българския полковник от запаса:

„По този въпрос просто не ми се говори. Когато се запознавахме и им казах, че моята пенсия като полковник на полкова длъжност е 125 евро, те останаха изненадани и помислиха, че ги лъжа. Наложи се да ходя и да взема справка от НОИ, за да ги убедя, в това което им казвам. При тях един пенсионирал се офицер взема 85% от заплатата на действащия на същата длъжност офицер. Разликата е много голяма между нашите и техните пенсии. Ако след една година заплатата на служещия офицер се повиши, повишава се и тази на пенсионира, бил на същата длъжност. В началото на 2011 г. направиха опит да им намаляват пенсиите. Тогава запасните от цяла Румъния  и нашите колеги от Гюргево се събраха на протестна стачка в Букурещ и успяха да защитят това, което получаваха до момента.

В следствие на финансовата криза в момента е направена корекция с 15%. Но това е нищожно намаление и не се отразява значително върху получаваното, защото при тях няма пенсиониран офицер, който да получава по-малко от 750 евро. До 2011 г. те са получавали  пенсиите си от бюджета на МО, сега са прехвърлени към осигурителната институция. Това разбрахме от последните разговори. Трябва да отбележа, че там военните - служещи и пенсионери, са на почит. Всички държавни институции се отнасят с уважение към тях. Отпускат им се средства за организационен живот. В базите за почивка и лечение се настаняват безплатно. За нас това е мечта.”

Как е у нас? В България няма пенсиониран военнослужещ с пенсия по-висока от 700 лв. Освен това напоследък обществото се е вторачило в социалните придобивки на военнослужещите, включително и в режима на пенсионирането им, като че ли от това по-лошо няма. А има. Някой обаче трябва да направи сериозен анализ, за да станат ясни реалностите. Изглежда много неща в съседна Румъния са мечта у нас. Особено, що се отнася до уважението към военните – действащи и в запаса.

Ето един поучителен пример за тези, които смятат, че военните у нас са най-привилегировани.

Боен пилот с 21 години служба на реактивен самолет се пенсионира пред 1988 г. Взема 220 лв. пенсия. По време на управлението на Иван Костов получава съобщение, че пенсията му е свалена на 63 лв. Успява с корекции да я повиши с 37 лв. След пенсионирането си като военен работи в продължение на 20 години. Това се отразява на пенсията му и днес тя е... 330 лв. Ето това е голямата привилегия. 20 години бойно дежурство във въздуха, след това още толкова работа в строителството и накрая 330 лв. на месец?!