Кадровите комбинации в МО цакат войниците, дискриминират генерали

05.12.2011 г. Кадровите комбинации в МО цакат  войниците, дискриминират генерали

Красен Гоцеделчевски

В деполитизираната ни армия  пак се изпълняват политически поръчки по върха на пирамидата

 

Няма време за интродукции и увъртания. Демагогията в кадровата политика на МО  е  в  предложението да се завиши стажа за пенсиониране на военнослужещите с две години и да се вдигне пределната възраст за военна служба от 1 до 3 г. за различните звания. За реализирането и ще се наложи в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да се извършат промени в чл. 160, ал. 1.

Като човек , и взел и  патил от системата, ми направи впечатление факта, че не се предлагат промени за пределната  възраст за военна служба в чл. 160, ал. 1 за точките 1, 7 и 8, където е записано:

-         в т.1 – за войниците (матросите) – 45 години;

-         в т.7 – за генерал-майор (контраадмирал) – 58 години;

-         в т. 8 – за генерал-лейтенант (вицеадмирал) – 59 години.

Пълна лудница е предложението за войниците. По т.1, с тази възраст, сто процента, след около 2 – 3  години, ще се наложи младежите да постъпват в Българската армия малолетни (?!) . Иначе няма  да могат да се пенсионират. А кой би тръгнал срещу себе си и преспективата да  остане на сухо. Недоразумението  би накарало кандидат-войниците сериозно да се замислят дали да  сложат пагони.

По точки 7 и 8 е ясно като заря, че има дискриминация към две генералски (адмиралски) звания. Повече от тенденциозно е. В сегашно време намирисва на шуробаджанащина. Голям е процентът на вероятност, че  предложението предполага чисто политически назначения с цел освобождаване от военна служба на неудони хора. А може ли да се докаже,  кой за кого е гласувал и кой е „по-правилно” политически ориентиран? Ако попитате началника на отбраната  генерал Симеон  Симеонов дали е така, навярно ще отговори, че това не изисква военна експертиза и ще отклони и въпроса и погледа си. Защото в противен случай би трябвало да злепостави началника си министър, който има опит в кадровите интриги , манипулациите и лупингите с човешки ресурси.

Нали военнослужещите в армията  са деполитизирани. Размахването на политическо плашило и политическото угодничество са просто част от стила на страхливеца и ренегата. В началото на новия век, когато се кичим с ореола на реформатори и модернизатори, всичко това e кощунство с обикновената човещина, свестните офицери и генерали и редовите военнослужещи.

Запомнете ми думата. Само след по-малко от година от Министерството на отбраната ще постъпи предложение за промяна на възрастовата граница за гореспоменатите две генералски (адмиралски) звания. И това ще е спасителен пояс за нашите хора, за своите, за верните.

Ако мотивът на министъра на отбраната е, че с тези промени в закона се дава ъзможност на генералите (адмиралите) в по-широк диапазон да бъдат назначавани/„подбирани”/ (какъв подбор, като нямаш варненско лоби), съгласно Чл. 83, ал. 2 от ЗОВС на РБ за длъжността „Началник на отбраната” (с четири годишен мандат и предложена пределна възраст 62 години), защо и за генерал-лейтенанта (контраадмирала) възрастта не бъде намалена на 58 години.  Така всички ще са с равен шанс?  Що за мотив? Крив мотив! Къде, къде  е правдата? Логиката и с граничарско куче не може да я откриете...

В ЗОВС , не  от вчера,  постоянно се внасят предложения за промени. С оглед казаното по-горе, е по-добре да станат днес и сега. Така ще се изключи преднамереността на решенията  и промените в изгода някому. В реда на тези размисли без страсти и в  тази връзка е демократично, човешко дори,  пределната възраст за военна служба на войниците (матросите) да се промени от 45 на 47 години , за да не се травматизират младежите, а на генералите (адмиралите) по точки 7 и 8 да се завиши също с една година, което ще е просто справедливо.

Дойде ред и за коментар на споменатото по-горе варненско лоби.

В свои интервюта, на няколко пъти, министърът на отбраната „се похвали”, че съкращенията които е направил, водят до намаляване на администрацията. Плюс или кръст е това, попитайте потърпевшите, които са попълнили и попълват  редиците на безработните. В същото време  директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси”- Иван Иванич, Ванката  или как там го знаят по прякор от шуменското училище, е подготвил заповед на министъра на отбраната, с която назначават съпругата на началника на Военна академия „Г.С.Раковски” на работа в същата дирекция, където средната заплата на цивилните служители са най-високи в ощетяваното ведомство. Попска литургия на квадрат!...

 Има и друг повод за назначението. По думите на министър Аню Ангелов ВМС  са най-ощетени! Мам-ма миа! Погледнете колко адмирали/комодори са на различни длъжности в армията и около нея –цели 11 ,  при численост на ВМС около 3 600 души. Няма друг вид въоръжена сила с такъв адмиралски комфорт

 

 

 

Има и друго харакири по български! – шумят военнослужещи в сградата на „Дякон Игнатий”. Да метнем поглед на Указ №168/08.06.2009 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на РБ, НРС и НСО, изискващи висши офицерски звания. В приложението към т.1 в пореден № 2 е записано „Заместник-началник на отбраната” – генерал-лейтенант (вицеадмирал). Във времето, когато Аню Ангелов е назначен за министър на отбраната , в кадровия период на  същата тази 2010 г. година, той разпорежда и предлага какви промени да станат в Указа, като се добавя и една нова точка 2а – „Заместник-началник на отбраната” – генерал-майор (контраадмирал). В новият Устройствен правилник на министерството на отбраната, в сила от 01.07.2011 г., приет с ПМС № 135/12.05.2011 г., обн. в ДВ - бр. 39/20.05.20011 г., в Чл. 8, ал. 1 – „Заместник-началници на отбраната” са изписани 17 (седемнадесет) функции. Съгласно изискванията на ал. 2 от същия член, началникът на отбраната разпределя функциите между заместник-началниците на отбраната в длъжностните им характеристики и ги предлага за утвърждаване от министъра на отбраната. Чудесно, няма лошо!

Функциите са разпределени равномерно и всеки си ги изпълнява. Но вижте какво прави впечатление и какво смущава честните кадровици. Когато на Съвет по отбраната се предлага, кой да заеме мястото на пенсиониращия се вицеадмирал Минко Кавалджиев / изпратен с почести и награден по достойндтво тези дни/, лично той предлага двамата заместник-началници да бъдат с еднакви звания, като счита, че не само  по традиция е така, но и е по-справедливо с оглед на извършваната работа. Искал е навярно назначението и кадровото решение да бъде честно и открито,  да се избяга от изпълнението  на  политическа поръчка в деполитизираната ни армия. Източниците ни добавят, че други обсъждания на съвета са повлияли  предложението да не се възприеме еднолично от министъра, по причини известни само на него. От този ден нататък главните кадровици на генералите и висшия ешелон  в МО -старшина-школник от запаса Йордан  Божилов, о.р. полковник Иван Иванов и още дузина верни до гроб на Аню Ангелов от Политическия кабинет на ведомството  поливат вода  на определени офицери от генералския и адмиралски състав. Лесно е да се досетим, че станалото е  под диктовката на чичко Сам или Том и българските им слуги, които се оставят да бъдат водени за носа / да не кажа за друго/.

Ето затова промените, които касаят  Чл. 160, ал. 1, точки 7 и 8 ,  са  така злонамерено предложени. Колко ли у гузна съвестта на «демократите», самоуправниците и единоначалниците в МО и Щаба на отбраната?  Ясно ли е на политиците и на депутатите, че в деполитизираната ни армия се изпълняват политически поръчки по върха на пирамидата ?

Утре очаквайте нов коментар едно към едно, с имена и факти. Светът не започва с Аню и нашето МО. И не завършва с него. Но ние ще почовъркаме ставащото, ще топим в армейската  мастилница перото на истината, защото и на лъжата и на ренегатите краката все някога се вижда, че са къси. !