Защо депутатите изпращат Военното издателство на пазара?

29.11.2011 г. Защо депутатите изпращат Военното издателство на пазара?

 Спирдон Спирдонов

Вече стана ясно, че икономическата комисия на парламента е на твърдото становище, че „Военно издателство” ЕООД и още няколко прпедприятия трябва да бъде извадени от забранителния списък за приватизация. Това е записано в доклада за второто четете на поправките на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Защо се прави тази стъпка?

Един от вносителите на промените е Валентин Николов, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ. При обсъжденето на второ четене на поправките той привежда следните аргументи: „Аз не виждам проблем тези предприятия да ги извадим извън забранителния списък, на това отгоре мога да ви кажа, че финансовото състояние на Военното издателство хич не е добро. Там сградата доколкото знам е паметник на културата, не виждам и как точно ще се продаде, но това е проблем на господин Караниколов (Б.р. – Емил Караниколов е председател на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол), не е наш проблем. Проблем е защо трябва да стои в забранителния списък. По принцип ние като дясна партия трябва да насърчаваме приватизацията и да подхранваме Сребърния фонд. Това е посланието и към нашите избиратели, така че аз мисля, че трябва да го подкрепим.”

Емил Караниколов, председател на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е на мнение, че по принцип всички предложения са законосъобразни. Обръщайки се към членовете на комисията, той коментира така промените: „Мисля, че най-важното е вие да решите това дали тези дружества са стратегически, икономически за българската държава и те трябва да останат в забранителния списък. Всичко друго – дали имат юридически проблеми, дали имат някакви други проблеми, това ще бъде решено на един друг етап, но уреждането на тези проблеми не означава оставането на дружествата в забранителния списък. За дружествата в забранителния списък точно и ясно е казано в закона кои са – тези, които са от стратегическо значение за икономиката.
Мисля, че са ясни предложенията. Вие по целесъобразност трябва да решите, а относно законосъобразността – всички са законосъобразни.”

На снимката: Валентин Николов, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ и вносител на промените в закона