Спираме обмена на информация с Русия по ДОВСЕ

22.11.2011 г.  Спираме обмена на информация с Русия по ДОВСЕ

 Спирдон Спирдонов

Правителството реши временно да преустановим изпълнението на някои задължения по Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ), подписан на 19 ноември 1990 г. в Париж, от страна на Република България спрямо Руската федерация. За какво става дума? За предоставяне на информация в рамките на годишния обмен на информация, осигуряване на нотификации и приемане на инспекции, поискани от Руската федерация, на своя територия.

Кабинетът задължи министърът на външните работи да уведоми по дипломатически път Руската федерация и депозитаря на ДОВСЕ – Кралство Нидерландия, за решението. Преустановяването на изпълнението започва от датата на уведомлението до възобновяване на изпълнението на задълженията на Руската федерация по ДОВСЕ.

Каква е хронологията но проблема? Разказва я министърът на външнитге работи Николай Младенов на последното правителствено заседание. На 12 декември 2007 г. Руската федерация ефективно преустановява участието си в обмена на информация и в инспекционната дейност на един от ключовите договори по въоръжените сили в Европа, а именно Договорът за обикновените въоръжени сили в Европа. От януари 2008 г. до април 2010 г. диалогът НАТО – Русия по контрола над конвенционалните въоръжения протича с ниска интензивност и без напредък по спорните въпроси. С цел намиране на изход от тази ситуация през пролетта на 2010 г. по инициатива на САЩ е подновен диалогът в областта на конвенционалните въоръжения в Европа. Поставено е началото на преговори във формат 36 или 30 държави, които са подписали ДОВСЕ и 6 държави от НАТО, неучастващи в ДОВСЕ, за изготвяне на нов рамков документ за засилване и модернизиране на режима на контрола над конвенционалните въоръжения в Европа. Последните десет срещи в този формат не успяват да допринесат за постигане на съгласие и преодоляване на основните противоречия в позициите на НАТО и Русия.

Тези противоречия, посочва външният министър, са по принципа за съгласие на приемащата държава да приеме въоръжени сили на друга държава на нейната територия, обвързването на преговорите с урегулирането на продължителните конфликти в региона и принципа на прозрачност при движението на войски и разполагането.

В началото на юли САЩ инициират дискусии със страните членки на НАТО, относно правните аспекти на възможностите за предприемане на ответни действия в резултат на наложения от Русия мораториум по прилагането на ДОВСЕ. В тази връзка правителството взе решение за предприемане на реципрочни мерки спрямо Руската федерация на основание на международноправната доктрина по прилагането на ДОВСЕ. Мерките, уточнява министър Младенов, ще имат балансиран характер и ще обхващат единствено верификационния механизъм по договора, т.е. прекратяване на обмена на данни, нотификациите и инспекциите спрямо Русия.

***

Договорът

Договорът за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ) бе открит за подписване на 19 ноември 1990 г. и влезе в сила на 9 октомври 1992 г. Участнички в ДОВСЕ са 30 държави. Република България е подписала Договора на 19 ноември 1990 г. и е връчила ратификационните си документи на 12 ноември 1991 г.

Договорът за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ) бе адаптиран, за да съответства на променилата се военнополитическа обстановка в Европа след разпускането на Варшавския договор, поради което отпадна блоковия подход, на който бе построена системата за ограничения. Заключителният акт на преговорите за адаптацията и Споразумението за адаптация бяха приети от Конференция на държавите-участнички на 19 ноември 1999 г. Споразумението за адаптация беше подписано същия ден от държавните и правителствените ръководители на държавите-участнички в Истанбул.

Съгласно разпоредбите на Споразумението за адаптация Република България има право на национални равнища от 1475 бойни танка, 2000 бойни бронирани машини, 1750 артилерийски системи, 235 бойни самолета и 67 ударни вертолета.

Териториалните равнища за трите сухопътни категории въоръжения са равни на националните. България може да приема под формата на временно развръщане (продължителността не е ограничена) над териториалните си равнища до 153 бойни танка, 241 бойни бронирани машини и 140 артилерийски системи. При поддържане на реални наличности на въоръженията в трите сухопътни категории по-ниски от

националните равнища, разликата до териториалните равнища може да бъде запълвана на постоянна или временна основас чужди въоръжения. Поето е задължение за ограничено ползване на механизма за повишаване на териториалните равнища (в случай на повишаване само чрез размяна между държавите в района по чл. V на ДОВСЕ от 1990 г.).

На снимката: Николай Младенов, министър на външните работи