Дойде времето на закона за резерва

21.11.2011 г. Дойде времето на закона за резерва

 Спирдон Спирдонов

Очаква се през тази седмица правителството да обсъди и подрепи проекта на закон за резерва на Въоръжените сили. Това прогнозира министърът на отбраната Аню Ангелов преди няколко дни на срещата си с Обществения съвет по въпросите на отбраната. На основата на този закон ще започне кампанията за набиране на резервисти и попълване с тях на поделенията.

Според Плана за развитие на Въоръжените сили личният състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия към края на 2014 г. ще достигне не по-малко от 37 100 души и  до

3400 резервисти.

Военнослужещите ще бъдат не по-малко 29 000; цивилни служители – до 8 100, а резервисти – до 3 400. До 250 резервисти ще има в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и до 3150 в щабовете и формированията на Българската армия.

На 20 май МО публикува първия вариант, на 17 септември – втория, а на 21 септември Съветът по отбрана даде своето съгласие.

От тук нататък пътят е през правителството към парламента. Очакванията са, че въпреки своята натовареност в следизборни месеци депутатите ще съумеят да приемат закона, за да влезе в сила от първия ден на следващата година. 

Голямата разлика между двата проекта  е, че

окончателният вариант е преди всичко за Въоръжените сили. Постепенно за няколко години умря идеята да има закон за резерва на силите от цялата система за национална сигурност. Тя бе много силно застъпена в предишното Народно събрание. Тогава проектът влезе в парламента, но така и не излезе от Комисията за национална сигурност. Не е тайна, че зад него, като експерт, стоеше сегашният министър на отбраната Аню Ангелов. Подобна идея бе прокарана и в първия вариант на закона от 20 май т.г. В края на краищата се оказа, че ведомствата не са успели да се разберат и от проекта изчезнаха текстовете за МВР, ДАНС, НСО и НРС, както и за териториалния резерв към областните управители и кметовете на общини. 

В проекта на закона е записано, че

кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания: 

* да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго

гражданство;

* да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

* да притежават  образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

* да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

* срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено

престъпление от общ характер;

* да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

* да имат необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация;

* да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.

Времето, през което резервистът е на активна служба ще се зачита за трудов стаж от първа категория. Той ще получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях, пропорционално на продължителността на активната служба. Министърът на отбраната очаква, че една голяма част от тези 3400 места за резервисти ще бъдат попълнени от съкратени военнослужещи в резултат на намаляването на числеността на Въоръженити сили.

Четете www.otbrana.alle.bg

На снимката: Резервистите ще могат да участвата в мисии и операции зад граница.