Ньойският марш на военния министър продължава с военното образование

15.11.2011 г. Ньойският марш на военния министър продължава с военното образование

 

Красен Неврокопски

Във Военната Алма Матер се вихрят баталии с длъжностни характеристики и намаляването на заплати

Поредният извънреден Академичен съвет, проведен по заповед на комодор Ангелов,  приема по принуда спуснатото му в 12 без 10 от дирекция „Управление на човешките ресурси” на МО променено щатно разписание , реализиращо Анювата заповед за „реорганизация” на Военна академия.

 Действайки по заръката на новите политемисари, началникът на академията, комодор Ангелов, не допуска материалите  за извънредното заседание да бъдат представени в законовия срок за запознаване и обсъждане от членовете на академичния съвет и академичната общност на тези жизнено важни за бъдещата дейност въпроси по щатната организация  и  структурата  на основните звена на академията, съобщиха за Otbrana източници от военното министерство.

По този начин  е обезмислена дейността и решенията на този основен законов орган за управление дейността на вуза и му е присвоена обидната роля на регистратор на подготвените от година административни безумия и разправа с академичния състав на един от най-стойностите със своите постижения ВУЗ от  военнообразователната ни система. А пък според заповедта на  „най-прозрачния” военен министър за всичките години от   съществуването  на Българската държава, реорганизацията трябва  да намали администрацията - т.е. администрацията в МО трябва да администрира реорганизацията на научния и образователен  потенциал в МО, без самата тя да го притежава, коментират офицери от резерва, бивши ръководители на вуза.

Реализацията на многогодишната и дълго отглежданата мечта за командване на образованието и науката в МО от несполучилите с образователната и научната си подготовка администратори с пагони,  получава своята реализация под бащинската опека на  „реваншиста-министър” самообявил  се за „най-главен”  учен в армията ни. Това  позволява в новото щатно разписание  научните библиотеки на Военна академия да се изпратят  в сектора за  логистично осигуряване, при което кандидат-доцентът полковник  Захарин Марков (един от архитектите на това административно безумие), ще  подписва заявките за обслужване на стола за хранене, гаражите, почистването на района и библиотеките на кило. А научната и издателската дейност в академията, ще бъдат подчинени на административното управление от учебен отдел, който в досегашната си дейност под ръководството на един от малкото неуспешно завършили обучението си в редовна форма на докторантура  началник, успя да изведе академията дори извън рейтинга на успешните вузове в България, ни пишат служители във ведомството. Затова се очаква  от декември 2012г. във Военна академия да има пълна взаимозаменяемост- чистачките ще проверяват качеството на учебния процес, шофьорите ще редактират научните трудове и учебниците на професорско-преподавателския състав, реадакторите от издателството ще готвят в стола за обществено хранене, а библиотекарките в народни носии ще пеят хвалебствени химни и дитирамби на поредната пенсионерска делегация от Министерството на отбраната, открила истината, че „най-добрата пенсия е заплатата,която им е осигурил най-атлантическият министър”. Но пей сърце...., иронизират хора от командно-преподавателския състав.

В новото щатно разписание има място за  четата на партийните емисари и е гарантирана обещаната закрила за неуспешните в реализацията си, но лично верни на патрона си  „бойни” командири от досегашни мисии. За тях са разкрити половин дузина щатове за „инструктури”, на мястото на конкурсните  академични длъжности за военнослужещи полковници и подполковници. А конкурсите за академични длъжности, остават във фризера на дирекция «УЧР».Та нали никой не задава въпрос колко са намалени административните длъжности в новото щатно разписание заповядано на Военна академия и същевременно колко нови администратори се назначават чрез него, за сметка на длъжностите за академичен състав! И колко са лично назначените след Анюви заповеди досега  безметежно изживяващи пенсионерските си години вехти войводи от клубове и фондации,  на които той е вече почетен член.

Началникът на академията също не се е посвенил в промененото щатно разписание да осребри безпрекусловната вярност и безсловесното починение, като запази за свои лично предани протежета   апетитни длъжности в администрацията.

В момента във Военна академия  се вихрят и баталиите по подготовката и приемането на длъжностните характеристики, с които ще бъдат узаконени намаленията на заплатите, на и без това най-ниско платените длъжности. След намалените заплати на досегашните старши асистенти, военнослужещи имали неблагоразумието да завършат обучението си в докторантура  във Воена  академия, наред са библиотекари, редактори, научни секретари. Да се готвят и  следващите ,имали неблагоразумието да имат по-високо образование и квалификация от приближените  на военния министър!

 Какво да се прави? След, закриването на цели гарнизони и панихидата за  подводния флот,  идва ред на такава  за военното образование и  Военна академия.  

Ньойският марш на Аню продължава !