Военната академия ще икономисва от библиотеката?!

09.11.2011 г.  Военната академия ще икономисва от библиотеката?!

 Otbrana.com

Академичната библиотека на Военната академия в столицата ни се превръща в обикновена логистична структура. Това е резултатът от реорганизацията и новата структура на учебното заведение. Академичният съвет си е казал думата, въпреки различните мнения по този въпрос. Магистри и бакалаври със сериозна квалификация и богат опит падат надолу в професионалната ранговка до нивото на бившето полувисше образование. Възнагражденията им също и то със 150-200 лв. Естествено, това не може да не се отрази негативно на мотивацията на служителите. Разбива се една работеща структура. Пред нейния персонал от осем души стои въпросът да се примири ли с това унизително отношение към него и към ролята на библиотеката в академичния живот и военната наука изобщо или да приложи знанията и уменията си на друго място.

От отдел в административната структура да станеш звено и под теб в тази стълбица да бъдат само чистачките, наистина е озадачаващо и демотивиращо. Формално всичко било нормално, твърдят запознати. Ръководството на академията прилагало Закона за висшето образование. Оказва се, че неговите предшественици не са правили това през последните десет години. Те са се съобразявали с постановката Академична библиотека на Военна академия “Г. С. Раковски” е универсална научна библиотека, чиято главна цел е библиотечното и информационно обслужване във връзка с подготовка на висококвалифицирани кадри за въоръжените сили на страната и цивилни кадри в областта на националната сигурност и логистиката.” И точно за това са държали на авторитета на библиотеката, който впрочем тя си е завоювала.

Може би за някои, които трябва да изпълнят повелята за финансови икономии, работата на библиотекаря е да вземе книгата от рафта и да я даде на читателя. Ако е така, те са много далеч от истината. Или просто не са имали възможност да влязат в академична библиотека. Би трябвало обаче да знаят, че освен преподавателския, слушателския и студентския състав на академията библиотеката обслужва курсисти и докторанти, а от 2002 г. и външни ползватели по установен ценоразпис на услугите. Академична библиотека по силата на двустранна спогодба между висшите училища осъществява безплатен книгообмен и обслужване на читатели с Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, библиотеките на УНСС, СУ “Св. Кл. Охридски” и Академията на МВР.  Тя е основно информационно звено в структурата на Военната академия и на сродните библиотеки от системата на МО, мост между традиция и бъдеще.

Съдбата на библиотеките в България съвсем не е за завиждане. За днес е организирано голямо писателско четене пред Министерския съвет в знак на протест. В него ще участват български автори, които ще прочетат откъси от избрани текстове от свои произведения. Това стана ясно от пресконференцията, свикана от организаторите на Националната кампания за възраждане на библиотеките, която започна преди месец (Българската библиотечно-информационна асоциация, Сдружението на българските писатели, Съюза на българските писатели, Съюза на преводачите в България, Асоциацията на писателите в България, асоциация "Българска книга"). Те настояват за незабавно приемане на стандарт за библиотечно-информационно обслужване за обществени и училищни библиотеки, съизмерим с международния, и подновяване на програмата на Министерството на културата за обновяване на библиотечните фондове. Около 5000 библиотеки са изчезнали от картата на страната, а 50 процента от общинските не са получили средства и не са купили нито една книга за последните три години. Националната библиотека, която е закупила само 29 чуждестранни и български заглавия миналата година, е на път да прекъсне контактите си с най-големите библиотеки по света, понеже не може да изпълни задълженията си за обмен, алармираха  организаторите.

Дано библиотеката на Военната академия не попадне в тази спирала. Тя, четем в сайта на учебното заведение,  разполага с богат фонд от научна, научно-популярна, художествена литература, енциклопедии и справочници, дисертации и дипломни работи, лекционен фонд, специализирани периодични издания в областта на военното дело, както и с разнообразни системи за изучаване на чужди езици. За нуждите на дистанционното обучение в академията най-търсените учебни материали са представени в PDF - формат. Днес фондът на библиотеката наброява над 180 000 библиотечни единици. Той е изцяло обновен благодарение на участието на библиотеката в два проекта за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерството на културата.

В Академична библиотека се поддържа богата система от каталози и картотеки. През ноември 2004 г. след спечелване на конкурс за проекти към Центъра “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” в МОН бе изградена Автоматизираната библиотечно-информационна система на Академична библиотека “ЛИБИС”. За читателите на библиотеката са изградени 7 автоматизирани работни места за ползване на библиотечно-информационната система. От електронния каталог читателите могат да се информират ежедневно за новопостъпилите в библиотеката книги. Академична библиотека предлага ползване на Интернет. В читалнята се поддържа и електронен каталог на анотирани статии от списанията, получавани в библиотеката.

Всичко това говори, че едва ли от библиотеката трябва да се икономисва. И то в днешно време!