На празника си полицаи са в протестна готовност, заради орязване на социалните им придобивки

08.11.2011 г. На празника си полицаи са в протестна готовност, заради орязване на социалните им придобивки

 Главен комисар Калин Георгиев: Нека работодателите да изкарат един ден до мен и тогава пак ще говорим за орязване на социалните придобивки на полицаите.

Спирдон Спирдонов

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) се намира в протестна готовност. Това бе обявено на нейния сайт след извънредно заседание на управителния й съвет на 5 ноември. Мотивите за това решение са три. Първо – СФСМВР не приема предлаганите от Министерския съвет промени в условията за пенсиониране на държавните служители в МВР. Второ – Федерацията настоява за гаранции за стабилност на социалната политика по отношение на служителите в МВР. Тя е категорично против честата промяна на правилата. Трето - СФСМВР счита консултациите между Министерския съвет и синдикатите в сектор „Сигурност” преди всяка промяна в социалната област за абсолютно задължителни.

Исканията за орязването на социалните придобивки, както в МВР, така и в МО, дойдоха от работодателските организации. Те заявиха, че тези придобивки са отживелици от комунистическото минало. По този повод генералният секретар на вътрешното министерство главен комисар Калин Георгиев каза в интервю по БНТ във връзка с днешния професионален празник на полицията: „Нека да дойдат да изкарат един работен ден с полицаите. Ако искат да изкарат един работен ден с мен. Само да стоят до мен 20 часа. Пак ще си говорим.”

От федерацията научаваме, че на 2 ноември се е състояла среща между синдикалните организации в системата на МВР и заместник-министрите на вътрешните работи Димитър Георгиев и Веселин Вучков. Срещата е била свикана във връзка с публично оповестените намерения на правителството за промени в социалните придобивки на служителите в системата на сигурността. Представителите на синдикалните организации са били информирани от заместник-министър Вучков  за окончателното решение на Министерски съвет във връзка с обезщетенията при прекратяване на служебно правоотношение и пенсиониране. Размерът на обезщетенията остава както до момента – 20 брутни заплати. Увеличава се обаче размерът на общия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия - от 25 на 27 години, считано от 1 януари 2012 г. тази промяна в Кодекса за социално осигуряване вече беше внесена от правителството в парламента чрез проекта на закон за бюдзжета на ДОО.

Най-голямата синдикална организация в МВР – Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ смята, че начинът, по който е взето това решение може да бъде квалифициран единствено като  отказ от страна на Министерския съвет от участие в социалния диалог с държавните служители от сектор „Сигурност”. Решението било взето без да са проведени каквито и да било консултации или преговори и дори без синдикалните организации да получат някаква информация. 
Преди и след проведената среща на синдикалните представители с двамата заместник-министри на вътрешните работи
е имало срещи между членове на ръководствата на синдикални и професионални организации в сектор „Сигурност”. На тях присъствали представители на синдикалните организации в МВР, „Офицерска легия Г.С.Раковски”- МО и Синдиката на служителите от затворите. Обсъдено било решението на Министерския съвет и бъдещите съвместни действия на синдикалните организации. Синдикатите категорично се противопоставят на порочния начин на вземане на решения, отнасящи се до членовете им и ще положат съгласувани усилия за създаване на работеща система - аналог на Националния съвет за тристранно сътрудничество, която да гарантира провеждането на социален диалог между Министерския съвет и синдикалните организации в сектор „Сигурност”. 

Валентин Попов, председател на УС на СФСМВР: „Недопустимо е генерални решения, които засягат съдбата на хиляди хора, на редови военослужещи и полицаи, да се взимат без да бъдат дискутирани със синдикалните представители в сектора на сигурността. Още повече че още преди месец пуснахме официални писма с искане за срещи с министъра на финансите Симеон Дянков и с министър - председателя Бойко Борисов, на които дори нямаме отговор. Удовлетворен съм от факта, че заедно с колегите от всички синдикални организаии от сектора правим решителна крачка към постигане на различно ниво на национално представителство. Ние, съвместно с колегите от другите синдикални организации, представихме сериозни ангрументи против исканите промени и те бяха чути от ръководството на МВР. Предстои ни да представим тези аргументи и пред парламентарните комисии в Народното събрание, които предстои да приемат предложенията на Министерския съвет.  Преди това, разбира се, ще проведем консултации с нашите членове. Заслужава да обърнем внимание на още един неприятен факт. Държавата в лицето на социалния министър и министъра на вътрешните работи вече веднъж гарантира, че увеличаването на осигурителния стаж ще протече плавно – с по четири месеца годишно. Само година по-късно правителството предлага точно обратното – скоково увеличение с две години. Нашите членове основателно биха се запитали съществува ли изобщо гаранция, че след още една година нещата няма отново да се променят драстично.”