Аню Ангелов: Вземате пет заплати от военните и следва лавина от рапорти за уволнение

02.11.2011 г. Аню Ангелов: Вземате пет заплати от военните и следва лавина от рапорти за уволнение

 Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Орязването на обезщетенията на военните, полицаите и служителите в ДАНС и правосъдието е заложено в проекта на Закон за държавното обществено осигуряване за 2012 г. Основното е максималният размер на получаваните заплати при уволнение да падне от 20 на 15. Все още тези текстове не са внесени в парламента. Проектът не е качен и на сайта на правителството. Оказва се, че ресорните министри са изненадани от поредната инициатива на своя колега Симеон Дянков. Според стенограмата от извънредното заседание на правителството в понеделник финансовият министър решил да вземе парите от джоба на военните и полицаите, за да осигури необходимите средства за увеличаване на майчинските. Министърът на отбраната Аню Антгелов е абсолютно против. Неговият колега във вътрешно министерство – също. Бойко Борисов варира и възлага на министрите да преценят кои от техните подчинени заслужават 20 заплати и кои 15. Все пак обаче той е склонен поправката да влезе в парламента. Но с предложенията за диференциация, които трябва да направят съответните министри.

 

Предлагаме ви част от стенограмата на заседанието на правителството от 31 октомври т.г.

По т. 7 министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов предлага проект на Решение за одобряване на проект на Закон за държавното обществено осигуряване. Следват реакциите:

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: За първи път виждаме едно предложение за промяна в Закона за МВР и в Закона за отбраната и въоръжените сили, в Закона  за ДАНС, в Закона за съдебната власт. Става дума простичко казано за обезщетенията, които получават държавните служители от тези ведомства при прекратяване на служебното правоотношение и придобиване право на пенсия. Това е един от фундаментите, по които се развива държавната служба в тези  ведомства. Тук, внимателно прочитайки параграф 7 от Закона за ДОО забелязваме (казвам отново за първи път ние от МВР виждаме това предложение) заплатите, които досега като обезщетение бяха 20 да станат 15, а размерът на това обезщетение да не се определя от толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат служителите, а да стане 75 % от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година.

Проблемът е, че за първи път виждаме това предложение. Това ще предизвика в МВР едно голямо сътресение. Най-малкото, защото знаем от догодина постепенно с четири месеца се увеличава осигурителният стаж за придобиване право на пенсия на държавните служители и в МВР има известна редукция на бюджета за следващата година. Държим недокомплект, защото се опитваме да се вкараме в размера на бюджета, който ни е определен, може би около 4-5 хиляди служители със щат, който не е зает. Тоест със сигурност едно такова предложение, което пак казвам, за първи път го виждаме днес, ще предизвика едно несправедливо сътресение във вътрешното министерство, което мисля, че за последния месец и половина пое изключителни отговорности по опазването на охраната на обществения ред и не заслужава подобно решение.

Мисля, че тези параграфи трябва да отпаднат от законопроекта. Изобщо ако се обсъжда тази тема, трябва да се направи по цялата траектория на процеса на обсъждане, включително и от нашите партньори във вътрешното министерство най-напред, след това в другите съвети.

АНЮ АНГЕЛОВ: Аз ще добавя само няколко неща. Това, което каза господин Вучков, е абсолютно същото и за Министерство на отбраната. Трябва да се има предвид, че Министерство на отбраната няма възможност да регулира, тоест отпада на офицери, които имат 25 години стаж по никакъв начин, съгласно закона. Това означава през ноември и декември да постъпят лавина от рапорти за освобождаване, за да могат, първо, да използват 25 години, и второ, да получат 20-те заплати. Това е едно от обстоятелствата, което аз като министър няма как да влияя върху него.

Само преди няколко месеца приехме четири месеца постепенно да станат 27 години. Сега променяме кардинално това, става от 1 януари 2012 г., няма стабилност в държавната служба в тези три основни системи, на които се крепи държавността. Не знам от какво е продиктувано това. В мотивите няма нищо, една обща фраза.

Вижте, военнослужещите са получавали 20 заплати далеч преди 1989 г. Защо тъкмо нашето правителство, сега, след изборите, ще трябва да прави това? За мен от политическа гледна точка това е абсолютно необяснимо и не налага нищо. Моят бюджет е намален с 10 милиона, аз с обезщетенията ще се справя. Кое налага тогава тази промяна? Единствено искането на господин Данев, което е от 1999 г. това искане. Нито едно правителство не го е правило. Сега изведнъж ние се съгласяваме с господин Данев и с КРИБ. Тези стъпки назад по принцип политически много лошо се възприемат в армията, искам да ви кажа директно.

Междувпрочем искам да спомена, че за държавния служител това важи, тъй като законът е влязъл в сила 1999 г., още никой не е получавал 20 заплати и за тях по принцип това не е ощетяване. Аз считам, че това е изключително силно ощетяване на системата на отбраната, на системата на вътрешните работи, системата на сигурността като цяло. Ние сме непрекъснато критикувани, аз лично, че съм премахнал раздел „социална политика”, без да се отчита, че всичко съм го вкарал в другите членове на закона. Сега изведнъж ще подложим на яростна критика от самите военнослужещи това, което смятаме да направим. Още повече, това по никакъв начин не е обсъждано с мен, не е обсъждано в рамките на Министерство на отбраната, ние също имаме синдикати и не сме го обсъждали това нито със синдикат „Подкрепа”, нито с другата синдикална организация.

Аз съм за това от член 18 да отпадне и от параграф 8 от преходните и заключителни разпоредби също да отпадне. Аз не мога да съгласувам подобен закон.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Това, което казаха колегите Вучков, министърът на отбраната, важи и за правосъдието, но никой не е обсъждал това нещо със съдебната система. Това трябва да се обсъди поне с Висшия съдебен съвет. Тук опира до характера на труда и това е обезпокоително. Дори и за съдебната охрана да е, трябва да се обсъди. Коректно е да се постави, хората да знаят за какво става дума, така че нека да сме коректни.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това предложение излезе на Тристранния съвет, който е единственият национално представителен съвет за синдикати и работодатели и излезе от работодателските организации, от КРИБ, от БСК, подкрепиха го всички останали работодателски организации. Подкрепи го и КНСБ при условие, че парите, които се спестят тук (те не са много на първа стъпка) явно отиват към социални дейности. И затова всъщност нямаше възможност да се обсъжда, защото единствените национално представени организации го обсъдиха и решиха, че това е добра стъпка да се направи отсега.

Защо аз също смятам, че това е добра стъпка? Първо, много трудно е да се обясни защо всички държавни администратори, примерно финансисти имат до десет работни заплати, а примерно охраната на съдилищата, ДАНС и т.н. имат двадесет. Това е много трудно да се обясни на хората. В момента държавните служители имат до десет заплати. Само в службите на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната има до двадесет заплати. Аз смятам, че това е неразумно, защото обикновеният коментар е, че вие сте на 24 часа, пък другите не са на 24 часа… Съдебната охрана определено не е на 24 часа и голяма част от вашите служители също не са на 24 часа. Моите служители като работят по бюджета са на 24 часа, вчера работихме, миналия ден работихме и т.н.

Да, предлагано е това много пъти в миналото, не е станало, във вашите бюджети има дефицити. Това е един начин постепенно да се затваря този дефицит, но и да има социална справедливост. Много е трудно да се обясни, защото примерно учители, здравни работници, финансисти и т.н. имат до десет заплати като излизат в пенсия, докато в някои от другите структури има двадесет заплати. И затова предлагаме петнадесет, пак е повече отколкото останалите държавни служители, но изглежда твърде много да е два пъти повече, отколкото останалите служители.

АНЮ АНГЕЛОВ: Моля министър Дянков да прочете чл. 104 от Закона за държавния служител, там никъде не се прави разлика между финансисти, юристи или каквито и да е. Съгласно този чл. 104, ал. 1 означава, че те имат право на толкова месечни заплати, колкото са прослужили, но не повече от двадесет. Сега да не го чета закона, има го тук.

Но не това е най-важното. Това ще прозвучи страшно некоректно по отношение на военнослужещите, и на полицаи, и на всички останали.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментарът излезе на Тристранния съвет в петък вечер.

АНЮ АНГЕЛОВ: Когато Тристранният съвет взима отношение по въпроси, които касаят отделните министри, господин Дянков, много Ви моля да ни поканите. Да обясним на Тристранния съвет. Аз на господин Данев десет пъти съм му обяснявал защо взимат двадесет заплати и каква е разликата между финансиста в Министерство на финансите и военнослужещи и полицаи. Десет пъти съм го обяснявал на него и той от 1999 година го предлага, не е само сега. Изведнъж ние се съгласяваме с господин Данев.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Официалното предложение дойде от КРИБ, не от господин Данев. Господин Данев го подкрепи, както го подкрепиха и всички други бизнес организации. Както напраха коментари КНСБ при положение, че парите, които са спестени1 отиват за социални нужди. В момента има неравнопоставеност, че всички останали държавни служители, митничари, НАП, които също стоят между другото на дъжда, както и някои от вашите служители, получават до десет, всичките учители получават до десет, а вие получавате двадесет. Смятам, че стъпка от двадесет до петнадесет ще покаже, че всички сме социално ангажирани...

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: ... Аз ви казвам, без да съм лош пророк, ако тази разпоредба влезе в сила, паралелно с това, което ви казах преди малко – увеличаване на осигурителния стаж, за месец ноември и декември очаквам в Министерство на вътрешните работи хиляди служители да подадат заявления за напускане. Само обезщетенията ни ще бъдат над 300 милиона лева.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Винаги така се е отлагало и винаги за едните е било десет, за другите е било двадесет, защото правителство след правителство са се плашили и са казвали точно същото – ще стане огромен проблем и затова нека някои от нас да са по-привилегировани и да имат двадесет заплати, пък други като учители, като здравни работници, като еколози, като финансисти, като външни работи и какви ли не, те понеже нямат такава организацията в началото, дайте на тях десет заплати. Трябва да има социално равенство.

АНЮ АНГЕЛОВ: Предлагам да бъде обратното – да увеличим на тях до двадесет заплати, защото това е нещо, което е дадено, господин Дянков. Това е дадено като компенсация за всичко онова, което те правят...

БОЙКО БОРИСОВ: Колко пари се спестяват, Дянков, от това намаление?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Почти колкото ни трябват за майчинските надбавки от 240 на 270 лева. Аз мога да го поставя и така: или ще имаме увеличаване на майчински надбавки, или ще си позволим в някои сектори да се радват на два пъти повече отколкото в други сектори, като се пенсионират. В смисъл, бюджетът е един и същи, да – това, че не е правено в много години е вярно, да – това че ще има напрежение е вярно. ...

БОЙКО БОРИСОВ: Грешно, ама много грешно е да се противопоставя и да се говори кое за сметка на кое трябва да бъде дадено. Това е като човешкия организъм – една държава. Дали те боли малкият пръст на крака и може да се инфектира - може да си умреш, и от ухо може да умреш. Всеки орган за себе си е най-важният...

БОЙКО БОРИСОВ: Аз искам малко да ви помогна в реформата, бидейки горе долу доста време в МВР. Това, което и самите редови полицаи и редови военни ги дразни са т.нар. шапкари, чантаджии. Тези определения аз съм ги чул от колегите, с които съм работил в МВР. Голяма администрация, много началници, малко индианци, където викаше един – много вождове – малко индианци. Затова възлагам на Дянков, Аню Ангелов и Вучков много бързо, защото ние така ще го приемем, ще влезе в парламента, в края на краищата парламентът е този, който ще каже „да”, „не” на нашите предложения. Много бързо да се направи една редукция. И според мен тези ограничения, които искаме да наложим трябва да отидат за цивилните в двете ведомства...

БОЙКО БОРИСОВ: Затова именно предлагам – седнете бързо и офицерите, и войниците, които са на мисия, които имат риск, това да им се запази в пълния обем. Тези в МВР, които изпълняват тези задачи, които ви казах – в пълния обем. И като ги намалим с пет ще станат петнадесет работни заплати, което пак е повече от десет...

...Така че, Дянков, много внимателно! Горанов, Младенов, ти, под ръководството на Дянков, военно министерство, Вучков, Митко, сядате, слагате на масата и диференцирайте! По рисковете и по важностите, където казвате ще се дръпне системата. Когато има гаранция за тези хора, които са на улицата и бранят обществения ред, другите и да се дръпнат не е много страшно. И в случая ние действително ще отговорим и на бизнес организациите и на синдикатите, че търсим реална справедливост.

Приемаме точка 7 с направените предложения. Изрично обаче трябва да влязат, защото иначе в парламента ще се предизвика говорилня на тази тема. В парламента да сме готови да защитим тази диференциация на труда в системите.