Има проблем с доставените ремонтирани руски двигатели за МиГ-29

19.10.2017 г. Има проблем с доставените ремонтирани руски двигатели за МиГ-29

 Нямат оригинални формуляри, не е известна историята им, не се знае какъв е остатъчният им ресурс. Министерството на отбраната очаква от РСК „МиГ” отговор на четири въпроса.

Спирдон Спирдонов

 Договорът за доставката на 10 двигателя за МиГ-29, от които 4 нови и 6 отремонтирани, е сключен през ноември 2016 г., каза днес заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков. Той отговори на въпрос на председателя на Комисията по отбрана ген. Константин Попов по време на редовното месечно изслушване на министъра на отбраната. Общата стойност е за над 70 млн. лв. Изпълнението му трябвало да бъде от  април до септември 2017 г.

Какво е положението към настоящия момент?

Десетте двигателя са доставени. Комисията е приела два от тях. Когато са подписани констативните протоколи се установяват няколко разминавания с договора с фирмата доставчик. В резултат на това протоколите за прием на останалите двигатели не са подписани. Някои от причините са технически и са изяснени. Същественият проблем е липсата на оригинални формуляри на производителя. Шестте отремонтирани двигателя пристигнали с формуляри на ремонтната организация, а не от фирмата производител на двигателя, каквото е условието по договора. Заместник-министърът определи даденото от ВВС становище, че това не е съществен проблем, като превишаване на правата. Според него това трябвало да бъде становище на правната дирекция на МО и на дирекция „Отбранителна аквизиция”. На практика нямаме информация за историята на двигателите – от кого са произведени, колко и къде са работили и какъв е остатъчният им ресурс. Евентуалното подписване от министъра на допълнително споразумение към договора можело да бъде атакувано от фирми, които не са участвали по доставката на авиодвигатели.

Какво прави Министерството на отбраната?

След кореспонденция с фирмата доставчик е потвърдено, че ремонтният завод е и производител. И още – информацията във вътрешните формуляри е забранено да бъде доставена при положение, че става въпрос за износ в друга страна. На оперативна среща с доставчика е решено да се изпрати писмо от министъра на отбраната до РСК „МиГ”, в чиято група се намира този ремонтен завод. В писмото са зададени няколко въпроса, чийто отговори би могло да дадат право за подписване на допълнително споразумение.

Въпроси на министъра на отбраната към РСК „МиГ”

Писмото е изпратено на 29 септември т.г. до генералния директор Тарасенко. Първият въпрос „Една и съща организация ли е заводът производител на предоставените по договора ремонтирани двигатели РД-33 и ремонтната организация, която е извършила ремонта?” Ако отговорът е положителен, каза заместник-министърът, това отхвърля голяма част от въпросителните. Вторият въпрос „Да се изяснят причините, поради които не могат да бъдат предоставени от руската страна тези факти, които ни интересуват.” Третият въпрос „При невъзможност да се запознаем и писмено да получим отговор на въпросите нашият военен аташе в Москва да прецени и да инспектира на място оригиналните формуляри.” Вече имало уверение, че няма проблем военният ни аташе да направи това. Четвъртият въпрос „Ако наличието на конфиденциална информация в оригиналните формуляри е причина да не ни бъдат предоставени, това обстоятелство да бъде изрично посочено в отговора.” Както и да бъде декларирано, че информацията, записана в допълнително издадените формуляри отговаря на тази в оригиналните.

Какъв е изходът?

Уверявам ви, каза заместник-министър Величков, ако  отговорите на тези въпроси и най-вече дали фирмата отремонтирала двигателите е и фирмата производител, голяма част от съмненията ще отпаднат. Имало е съмнения и за произхода на самите двигатели. Писмото до РСК „МиГ” е получено вчера след обяд. Прогнозите на МО са, че до края на седмицата писмото с подписа на генералния директор на РСК „МиГ” ще бъде на бюрото на министър Каракачанов. Лично аз смятам, че няма проблеми, но нека всичко да се провери и изясни, каза и министърът на отбраната.