Комисията по отбрана не се съобрази с ветото на президента

12.10.2017 г. Комисията по отбрана не се съобрази с ветото на президента

 Спирдон Спирдонов

Мотивите на президента ген. Румен Радев за връщане на последните поправки на Закона за отбраната и въоръжение сили не бяха подкрепени на днешното заседание на Комисията по отбрана. Предстои по ветото да се произнесе цялото народно представителство.

Според председателя на комисията ген. Константин Попов, който  е и вносител на промените, мотивите на държавния глава не са основателни, те са недостатъчно правно аргументирани  и надявам се, както каза той, да не са политически.

Единият от двата текста, които оспорва президентът, е във връзка с въвеждането в закона на нови изисквания към длъжността „постоянен секретар на отбраната“. Според вносителите така се преодоляват някои неясноти и непълноти в статута на най-висшия държавен служител в МО.  Президентът не е на същото мнение  и дори смята, че с новите текстове се създават условия за дискриминация спрямо редица категории лица. Новите изисквания, посочва той, не са гаранция за по-висок професионализъм.

Втората промяна е след удостояване на висше военно звание с указ на президента генералите и адмиралите да се представят на Комисията по отбрана от министъра на отбраната или негов заместник. Тук спорът беше дали се въвежда нова фаза в процедурата или не. Според мнозинството – не, според опозицията и президента – да. Възникна и казусът за разликата между удостояване и представяне.

В края на кращата членовете на комисията си останаха на същите мнения, както бе при второто четене на промените на закона.