Авиационната асоциация изразява тревога от атаките срещу президента

08.10.2017 г. Авиационната асоциация изразява тревога от атаките срещу президента

 Решително се  противопоставяме  на  всякакъв  вид  необосновани  и неверни  съждения,  чудновати  сравнения  и  измислени,  изкуствени  обвинения  по  отношение  на   президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев, се посочва в декларация на Българската авиационна асоциация.

     Otbrana.com   

 

 

До Президента на  Република България

Председателя  на  Народното  събрание  на Р. България

Министър-председателя на Република България

Председателя  на Комисията по отбрана  в  44 НС 

Министъра на   отбраната

Министъра на   външните  работи

Началника  на  отбраната

Командира  на  българските Военновъздушни сили

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА

БЪЛГАРСКАТА  АВИАЦИОННА  АСОЦИАЦИЯ  

 

Ние, авиационната общност, обединена в Българската авиационна асоциация, 

основавайки  се  на  Конституцията  на  страната, 

ръководейки  се  от  нарасналата  необходимост     от   единство   на  държавните  институции  при  защита  на  националните ни интереси  в  изключително  сложната  среда  на  сигурност  в  световен, европейски  и  регионален  мащаб,

с надежда за  национална стабилност,  нарастващи  отбранителни  способности  на  страната,  висок  международен   авторитет  на  Родината ни  и  успешно  предстоящо  Председателство  на  Съвета  на   Европейския  съюз

ДЕКЛАРИРАМЕ:

 

1.Нашето  силно  безпокойство  от  изразените   нападки  срещу  Президентската  институция  и  конкретно  срещу  Президента  и  върховен  главнокомандващ  на  Въоръжените  сили   на  Република  БЪЛГАРИЯ   авиационния  генерал   Румен  РАДЕВ,   мащабно  отразени   в  медиите. 

Решително се  противопоставяме  на  всякакъв  вид  необосновани  и неверни  съждения,  чудновати  сравнения  и  измислени,  изкуствени  обвинения  по  отношение  на   Президента  на  Република  БЪЛГАРИЯ!

Настоящият  български  Президент  изразява и отстоява  висши  държавнозначими  позиции,  противопоставя  се  решително на  корупцията от  всички  нива  и  схеми,  координира  борбата  с  нея  на  висше  държавно  ниво  и    е   символ  на  надеждата  ни  за  реални  неотложни   държавни  решения   за  повишаване  качеството и  стандарта  на  живот  на  всеки  един  български  гражданин  и  на  българския  народ  като  цяло!

Обвиненията  за  евентуално  неспазване  Закона  за  защита  на класифицираната  информация  и  „изтичане“  на  чувствителна  информация  от  Президентството  смятаме  за  смехотворни.

2.Нашата  надежда  за  обединяване  усилията  на  Правителството  и  Парламента  за  своевременни  решения  за  рязко  повишаване  мотивацията   на  служещите  от  отбраната  и  сигурността  и  за  неотложна  модернизация  на  трите  вида  Въоръжени  сили!   Решения,  които  да  бъдат  детерминирани  единствено  от  интересите  на  българската  държава!!!   

Подкрепяме  Министър-председателя  на  Република  БЪЛГАРИЯ г-н  Бойко  БОРИСОВ  и  Вицепремиера  и  Министър  на  отбраната  г-н  Красимир  КАРАКАЧАНОВ  за    решения  и  действия   по   обвързване  на   модернизационните  проекти  с  реални  реинвестиции   над  100%   в  българската  икономика.

Нашата  конкретност:  чисто  нови /от завода-производител/   многоцелеви  изтребители,  заедно  с  въоръжението,  допълнителното  оборудване  и  подготовката  на  обслужващия  състав  на  стойност,  която  да  не  надвишава  вече  определените  от  Народното  събрание  финансови  параметри  и  с  технологични  прегледи  и  поддържане   само  в  България!

3.Нашата  убеденост,  че   настоящият   Президент  действително   е  обединител  на   нацията  ни  на   принципна  основа  и  като  държавен  глава  е  висш  стожер  на  националния  ни  суверенитет  и  достойнството  ни  като  български  народ!   Работи  съвместно  с  Вицепремиера  и  Министър  на  външните  работи  за  издигане  ролята  и  мястото  на  страната  ни  в  международните  отношения,  за  запазване  на  мира,  за  стабилизиране  на   Европейския  съюз и  повишаване  на  неговия  авторитет   и   за  постигане  стратегическите   цели  на  България! 

Уважаеми  български  държавници,  управляващи  и  политици, обръщаме  се  към  Вас  с  настоятелна  молба  да  забравите  езика  на  омразата  и  дейности,  насочени  против  националните  ни  интереси,  да  работите  съвместно,  неотклонно  и  реално   за  просперитета  на  нашата  Родината   -  Република  БЪЛГАРИЯ!

Позицията  ни   е  отговорна,  последователна  и  е  изразявана  в   Декларации  на  Българската  авиационна  асоциация  от  30 септември  2014 г.,       02 октомври 2015 г.,  06 юни  2017 г.;  Отворено  писмо  от  01 декември 2015 г. и  др.

БЪЛГАРСКА   АВИАЦИОННА   АСОЦИАЦИЯ

03  октомври 2017 г., гр.  София

Решение  на  Управителния  съвет  на  Българската  авиационна  асоциация  от  03 октомври  2017г.